Semināru saraksts

 Seminārs "Pacientu pieraksti un e-Pieraksti"
Seminārs paredzēts ārstniecības iestāžu reģistratūras darbiniekiem, 
administratoriem un ārstu palīgiem. 
Semināra ilgums: 1,5 stundas

Semināra programma:

        Pacientu pierakstu uzskaite un pārvalde:
 • pierakstu iestatījumi
 • ārsta kalendāra veidošana
 • pierakstu tipi
 • pierakstu speciālās atzīmes
 • svētku dienas un brīvdienas
 • brīvā laika meklēšana
 • pieraksta veikšana
 • pacienta pierakstu meklēšana
 • pierakstu konflikti
 • atgādinājumi un uzaicinājumi

SmartMedical sistēmas sasaiste ar portālu Piearsta.lv un e-Pierakstu pārvalde:
 • e-Pierakstu konfigurācija
 • iestādes, ārstu un pieņemšanas laiku publicēšana portālā www.piearsta.lv 
 • (datu apmaiņa ar portālu)
 • e-Pierakstu apstiprināšanas veidi
 • automātiskie paziņojumi pacientiem par e-Pierakstiem (paziņojumi par izmaiņām)
 
Seminārs "Darbs ar sadaļu e-Veselība"
Seminārs paredzēts ārstiem un ārstu palīgiem. 

Semināra ilgums: 1,5 stundas

Semināra programma:
    
        e-Darbnespējas lapu un e-Recepšu izrakstīšana:
 • e-Veselības sadaļas un lietotāju iestatījumi datu apmaiņai ar e-Veselības sistēmu
 • sadaļas uzbūve, e-Veselības statusi un formu aizpildīšanas pārbaude, filtri
 • darbnespējas epizodes
 • ārēji izrakstītas darbnespējas lapas un e-DNL datu pieprasīšana no e-Veselības sistēmas
 • e-Darbnespējas lapas A un B - izrakstīšana, papildināšana, slēgšana un anulēšana (izdrukas)
 • kļūdainās e-Darbnespējas lapas - kļūdu labošana (pacientu datu pieprasīšana no e-Veselības), kļūdu paziņojumi
 • e-Recepšu izrakstīšana: parastās un īpašās (izdrukas)
 • e-Recepšu šabloni un dublikāti
 • kļūdainās receptes, kļūdu labošana, kļūdu paziņojumi
 • dokumentu statuss "papīrformāts" 


Seminārs "Pakalpojumu un cenu pārvaldība"
Seminārs darbam ar veselības apdrošinātājiem tiešsaistē.  

Semināra ilgums: 1 stunda

Semināra programma:
 • sadaļas uzbūve
 • Termināla dati. Pakalpojumu saraksts un tā veidošana, papildināšana, dzēšana un dzēsto pakalpojumu atgriešana. Datu apmaiņa ar DC.
 • Termināla dati. Cenu lapu saraksts un tā veidošana, papildināšana un dzēšana. Apmaiņa ar DC.
 • neaktīvie dati. Pakalpojumi un cenu lapas
 • administrēšana
 • datu paka - konfigurācija datu izmaiņu automātiskai saņemšanai (cenu ielāde no apdrošinātāju puses)
 • īpašās atzīmes. konfigurācija, noformējot apdrošināšanas transakcijas.
 


Atgriezties pie semināru kalendāra >>