Sākums‎ > ‎

Papildfunkcija: Abonementu pārvaldība

Pie atbilstošas Smart Medical sistēmas konfigurācijas lietotājiem ir iespējams pārvaldīt ārstniecības/veselības aprūpes iestādes izsniegto tipveida abonementu - noteikta skaita fiksētas cenas nodarbību pakalpojuma - datus. Iespēja pieejama no galvenās izvēlnes  un pacienta sadaļas lietotājsaskarnes. 
Izvēlnē Smart Medical klikšķina izvēli "Abonementu modulis". Atveras saskarne abonementu pārvaldībai, kuras labajā pusē nekas netiek attēlots, kamēr lietotājs nav veicis izvēli. 
Katrs abonements tiek veidots uz izvēlētas veidnes pamata. Tāpēc vispirms iestādei jāizveido abonementu veidnes. Veidni raksturo vairāki parametri.

Abonementu modulī pieejamas šādas sadaļas (skat: attēlu pa kreisi).
Klikšķinot uz nodarbību saraksta, var pārlūkot nodarbību sarakstu, bet klikšķinot uz "+" ikonas - pievienot jaunu nodarbību.
Klikšķinot uz abonementu saraksta, var pārlūkot abonementu sarakstu, bet klikšķinot uz "+" ikonas, var pievienot jaunu abonementu.
Klikšķinot uz veidņu klasifikatora, var pārlūkot veidņu sarakstu, bet klikšķinot uz "+" ikonas, var pievienot jaunu veidni.
Vispārīgo iestatījumu sadaļā tiek attēloti pakalpojumi, kurus var iekļaut abonementu veidnēs, kā arī katrai no abonementu pārvaldības 3 tiesībām (attēlā pa labi) piekārtotās sistēmas lietotāju grupas (1 vai vairākas - atbilstoši iestādē pieņemtajai darba organizācijai). 

Pieejamas vairākas atskaites:
 • Noteiktā periodā pārdotie abonementi.
 • Iegādātie (apmaksātie abonementi), kuru izmantošana nav uzsākta.
 • Kopsavilkums un nodarbību kopsavilkums (pa izpildītājiem).
Lai varētu pacientam izveidot abonementu, viņam jāapmaksā rēķins par pakalpojumu, kas ietilpst noteiktā iepriekš definētā pakalpojumu grupā. Piemēram, varat nosaukt šo pakalpojumu grupu "Abonementi".  Kā arī jābūt definētai veidnei, kas tiks izmantota abonementa veidošanai.

Svarīgi, lai apmaksājot abonementa pakalpojumu, rēķinā kā pakalpojuma sniedzējs būtu izvēlēts ārsts ar atbilstošām tiesībām abonementu modulī, tas ir, ārsts ietilptu kādā no grupām, kam piešķirtas tiesības "Pakalpojumu sniedzējs".

Jāizvēlas pacients, klikšķinot uz pacienta izvēles ikonas (ja veidojot rēķinu pacients nebija izvēlēts) un izvēloties pēdējo pacientu vai mainot pacientu - atlasot vajadzīgo.

Klikšķina uz pacienta ieraksta.

Jāizvēlas atbilstoša veidne veidņu sarakstā, piemēram, izvēlamies veidni "Sports"
Tiek izveidots jauns abonements saskaņā ar izvēlēto veidni. Nodarbību skaits tiek izrēķināts, ņemot vērā abonementa vērtību un veidnē definēto vienas nodarbības cenu.
Abonementu saglabājot, tas automātiski tiek aktivizēts.
Klikšķinot laukā "Nodarbība"(atverot izkrītošo sarakstu), var aplūkot nodarbības, kas iekļautas abonementā (pamatojoties uz veidni). 
Lietotājs, kas ir Abonementu moduļa administrators, var rediģēt informāciju laukos, kas pieejami rediģēšanai un atkārtoti saglabāt abonementa informāciju.
Kad pacients vēlas izmantot abonementu, lietotājs klikšķina Abonementu moduļa sadaļā "Nodarbību saraksts" uz + ikonas vai Pacienta moduļa tāda paša nosaukuma sadaļā uz + ikonas:
Atveras forma pacienta atlasei. Pēc pacienta izvēles tiek attēloti aktīvie pacienta abonementi. Izvēloties abonementu, lietotājs var izvēlēties maksas pakalpojumu no abonementa veidnē pievienotajiem pakalpojumiem (izkrītošā saraksta). Šajā solī lietotājs var norādīt arī citu ārstniecības personu nekā to, kas tika izvēlēta, apmaksājot rēķinu par abonementu. Jāņem vērā, ka tāpat kā pie rēķina apmaksas izvēlētajai ārstniecības personai jāietilpst grupā, kurai abonementu modulī piešķirtas tiesības "Pakalpojuma sniedzējs"
Lietotājs klikšķina pogu "Saglabāt", lai pievienotu izvēlēto nodarbību abonementa nodarbībām. Nodarbības statuss tiek atzīmēts kā "Reģistrēta". Pārlūkojot abonementu sarakstu, var pārliecināties, ka izvēlēta pacienta pieejamo abonementa nodarbību skaits pēc nodarbības reģistrēšanas ir samazinājies. Skat. aili "Atlikums":
Nodarbību reģistrēt var arī no pierakstu saskarnes. Ja izveidots pieraksts un tas izvēlēts, formas labajā apakšējā stūrī pieejama izvēlne, kuras pēdējā izvēle atver saskarni nodarbības reģistrēšanai:

Kopsavilkums un videomateriāli:
Lietojumscenārijā jābūt:
 1. Definētiem Abonementa tipa pakalpojumiem,
 2. Pacientam jāapmaksā rēķins par šāda tipa pakalpojumu (skat. video piemēru):

  samaksa 50.mp4

 3. Jāizveido atbilstoša abonementa veidne (nosaukums, prefikss, numerācija, derīgums, manipulācijas, nodarbību skaits, cena, ilgums, nodarbību skaita limits dienā, pakalpojuma sniedzējs - ārstniecības persona - skat. video piemēru):
 4. Jāizveido abonements, kas izvēlētajam pacientam piesaista uz abonementa veidnes balstītas nodarbības - atbilstoši cenai, kādu pacients samaksājis rēķinu par abonementa tipa pakalpojumu (skat. video piemēru):
   
 5. Pacientam lietojot abonementu, iespējams izvēlēties no veidnē uzskaitītajām nodarbībām un piereģistrēt tās apmeklējumu. Skat. video piemēru:

Nodarbību iespējams piereģistrēt arī no Pacienta moduļa:

Pārsniedzot veidnē definēto dienā atļauto nodarbību skaitu, lietotājam tiek attēlots brīdinājums. Skat. video piemēru:


Nodarbību skaits tiek atbilstoši samazināts un to atlikums pārskatāms abonementu saraksta atbilstošajā ierakstā ailē "Atlikums". 


Comments