3. Ārsta darba kalendāra publicēšana

Sadaļā Sistēmas konfigurācija > Pierakstu konfigurācija > Pierakstu tipi izveido jaunu pierakstu tipu, piemēram,  "PieArsta.lv" vai tml., klikšķina pogu 
Atveras forma pieraksta tipa parametru iestatīšanai, kurā atzīmē: 
 • ka pieraksta tips ir aktīvs, ieķeksējot izvēles rūtiņu "Aktīvs",
 • ievada izvēlēto nosaukums, lai atšķirtu no esošajiem pierakstu tipiem,
 • izvēlas pieraksta tipa krāsu, klikšķinot laukā "Krāsa" un izvēloties toni no krāsu paletes,
 • izvēlas atbilstošu radiopogu laukā "Maksātājs"",
 • rādīt e-pierakstu sistēmā, t.i. portālā Piearsta.lv, ieķeksējot izvēles rūtiņu "Rādīt e-pierakstu sistēmā",
 • izvēlēties e-pieraksta apstiprināšanas veidu:
  • manuāli, t.i. no portāla SmartMedical sistēmā saņemtie pierakstu pieteikumi būs jāpārvalda un manuāli  jāapstiprina sadaļā 
   • SmartMedical -> Pieraksti -> Gaida apstiprināšanu
  • automātiski, t.i. visus no portāla saņemtos šāda tipa pierakstu pieteikumus SmartMedical sistēma automātiski apstiprinās, nepiesaistot iestādes personālu
Lai iestatījumus saglabātu, klikšķina pogu "Saglabāt tipu", formu aizver.

Nākamajā solī sagatavo ārsta darba grafika veidni (tas ir nedēļas ietvaros atzīmē dienas un laikus, kad ārsts veiks definētā pierakstu tipa pieņemšanu).

Piezīme: iestādei ar vairākām filiālēm pirms darba grafika konfigurēšanas formas augšdaļā izvēlas konkrēto filiāli, kurai tiks sagatavots ārsta darba grafiks. Pēc filiāles izvēles ir redzams tai piesaistīto ārstu saraksts. No saraksta izvēlas ārstu un tad konfigurē ārsta nedēļas veidni noteiktam kalendārajam periodam.

Iestādēm bez filiālēm: Sadaļā Sistēmas konfigurācija -> Pierakstu konfigurācija -> Izvēlēties ārstu jāizvēlas ārsts no ārstu saraksta. Atvērsies logs ar tukšu ārsta kalendāru. Loga kreisajā pusē Darba laika veidnē ir jāspiež zaļais krustiņš un jākonfigurē grafika periods (piemēram, pusgads, gads vai ceturksnis utml.). Saglabājot šos datus tiks veidots darba grafika periods.
Tagad pirms darba grafika veidošanas 
ir jāizvēlas tikko izveidotais darba grafika periods no Darba laika veidnes un jānosaka intervāla iestatījumi, kas ir loga apakšā:
 • konsultācijas ilgums, ja tas atšķiras no iestatītām pēc noklusējuma 15 minūtēm
 • kabineta numurs
 • jāizvēlas pieraksta tips, kas tika veidots iepriekš
Pēc tam spiežot uz tukšām tabulas ailēm, tiek veidots pats grafiks e-pierakstiem. Iekrāsotas ailes = ārsta pieņemšanas laiki. Darba grafiks saglabājas, spiežot pogu "Saglabāt" loga augšā, labajā pusē.

Grafiks e-pierakstiem tagad ir redzams arī sadaļā SmartMedical -> Pieraksti. Izvēloties ārstu var redzēt viņa pierakstus un brīvus pieņemšanas laikus darba grafikā.

VIDEO instrukcija ārsta profila un darba kalendāra publicēšanai portālā Piearsta.lv
Comments