5. Manuāli palaista datu apmaiņa ar portālu Piearsta.lv


Integrācija un datu apmaiņa starp portālu Piearsta.lv un SmartMedical sistēmu pēc noklusējuma notiek automātiski ar laika intervālu, kāds iestatīts sistēmā. Pēc noklusējuma datu apmaiņas laika intervāls ir 5 minūtes*. Tomēr ir gadījumi, kad veicot izmaiņas SmartMedical e-pierakstos, ārsta vizītkartē vai kalendārā ir nepieciešama ātrākā informācijas atjaunošana - datu apmaiņa ar portālu Piearsta.lv. Šādos gadījumos ir iespēja palaist datu apmaiņas procesu manuāli:

Klikšķina Datu apmaiņa -> e-Pieraksti -> un sadaļā Datu apmaiņa izvēlas kādu no 4 iespējām: 
piemēram:
Pierakstu augšupielāde - augšupielādēs SmartMedical sistēmā veiktās izmaiņas portālā Piearsta.lv .

Ja ir vēlme mainīt datu apmaiņas laika intervālu e-pierakstiem, Jūs varat sazināties ar SmartMedical atbalsta dienestu: 
tālr. 27 880 015 vai e-pasts: support@smartmedical.eu. 

Pierakstu lejupielāde
Gadījumos, ja nepieciešams ātri lejuplādēt pierakstus no portāla Piearsta.lv  SmartMedical sistēmā, negaidot automātisko datu apmaiņas procesu, klikšķina "Pierakstu Lejuplāde" un pogu "Lejupielādēt pierakstus":
Ja klikšķina "Apskatīt žurnālu", atveras informatīvs logs ar lejupielādēto pierakstu sarakstu.

Pierakstu augšupielāde
Gadījumos, kad nepieciešams ātri augšupielādēt pierakstus no sistēmas SmartMedical uz portālu Piearsta.lv, negaidot automātisko datu apmaiņas procesu, izmanto funkciju "Augšupielādēt pierakstus". Ja klikšķina "Apskatīt žurnālu", atveras informatīvs logs ar augšupielādēto pierakstu sarakstu.

Resursu augšupielāde
Funkcija "Augšupielādēt resursusļauj manuāli augšupielādēt informāciju par ārstiem (tai skaitā:  ārsta informācijas attēlošanu portālā "piearsta.lv", ārsta darba grafiku, sniegto pakalpojumu veidu (maksas, valsts) utml.) no SmartMedical sistēmas uz portālu Piearsta.lv, negaidot automātisko datu apmaiņas procesu, 
Poga "Augšupielādēt izmaiņas" atšķirībā no pogas "Augšupielādēt resursus" izmanto citu sistēmas servisu, kurš, lai lieki nenoslogotu datu apmaiņā iesaistītos resursus, atjauno tikai daļu no informācijas (tikai izmaiņas).


Ja klikšķina "Apskatīt žurnālu", atveras informatīvs logs ar augšupielādēto resursu informāciju. 

Brīvdienu augšupielāde
Funkcija "Augšupielādēt svētku dienasļauj manuāli augšupielādēt informāciju par brīvdienām un svētkiem darba kalendāros no SmartMedical sistēmas uz portālu Piearsta.lv, negaidot automātisko datu apmaiņas procesu. 
Spiežot pogu "Apskatīt žurnālu", atveras informatīvs logs par augšupielādēto informāciju.

Comments