4. e-Pierakstu pārvalde

Pieraksti no Piearsta.lv


E-pierakstus var apskatīt sadaļā SmartMedical -> Pieraksti, kreisajā panelī izvēloties konkrētu ārstu. 

Klikšķinot uz konkrēta e-pieraksta, pierakstu formas apakšā (kreisajā pusē) ir iespējas to labot, pārnest vai dzēst. 
Formas apakšā (vidusdaļā) ir informācija par e-pierakstu: ārsts, datums, laiks, pakalpojuma nosaukums, izveides datums un laiks. 
Loga apakšā (labajā pusē uz dzeltena fona) - informācija par pacientu. E-pierakstu var labot, pārnest vai dzēst. 
Pacients automātiski saņems attiecīgus paziņojumus par veiktajām izmaiņām sava Piearsta.lv profilā un e-pastā. 
Atbilstoši iestādes izvēlētajam e-pieraksta apstiprināšanas veidam (manuāls vai automātisks), pacients, veicot e-Pierakstu, saņem paziņojumu
  • Automātiskas apstiprināšanas gadījumā, tas ir paziņojums par to, ka e-pieraksts ir izveidots ārsta darba kalendārā un pacientam tiek piedāvāts saglabāt šo informāciju savā Google kalendārā. 
  • Manuālas apstiprināšanas gadījumā, tas ir paziņojums par to, ka iestādes reģistratūrai ir nosūtīts pieteikums par e-Pierakstu un ka iestāde apstiprinās šo pierakstu tuvākajā laikā. 
  • Iestāde e-pierakstu apstiprina sadaļā SmartMedical -> Pieraksti -> Gaida apstiprināšanu. Iestādei bez filiālēm uzreiz atvērsies e-Pierakstu saraksts, bet iestādei ar filiālēm  jāizvēlas iestādes filiāle, kura ir pieslēgta e-pierakstiem. Nosakot laika periodu, atzīmējot e-pierakstus, kurus vajag apstiprināt, klikšķina pogu "Apstiprināt izvēlētās". Lai noraidītu pierakstus, atzīmē pierakstus un klikšķina pogu "Noraidīt". E-pieraksti tiks apstiprināti vai noraidīti un pacienti automātiski saņems attiecīgus paziņojumus. Ja pieraksts ir apstiprināts, pacientam ir iespēja atzīmēt to savā kalendārā, lai atcerētos par ārsta konsultāciju.

E-Pierakstu sistēma paredz, ka arī pacients var atcelt e-pierakstu. Tas nozīmē, ka pēc pieraksta atcelšanas no pacienta puses laiks ārsta grafikā automātiski tiks atbrīvots. Ievērojot to, ka pierakstus veido gan iestādes reģistratūra, gan pacienti portālā Piearsta.lv, esam izveidojuši iespēju automātiskai pacienta portālā PieArsta.lv rezervētā laika attēlošanai SmartMedical sistēmā - lai iestāde saņemtu šo informāciju nekavējoties.
Ja tomēr ir izveidojies dubultpieraksta, regulāri sekojiet līdzi pierakstu konfliktu sarakstam sadaļā Pierakstu konflikti loga kreisajā pusē. Neaizmirstiet norādīt laika periodu, par kuru vēlaties pārskatīt pierakstu konfliktus. 
Ideālā gadījumā konfliktu saraksts būs tukšs un izskatīsies šādi:

Ja konflikts ir izveidojies, pierakstu varat labot, pārnest vai atcelt. Ja par pierakstu veikta priekšapmaksa, atceļot pierakstu pavisam, iestādei būs jāatgriež pacientam priekšapmaksas summa. Apskatīt visus e-pierakstus, kā arī Apstiprināt/Noraidīt pieteikumus, kas gaida apstiprināšanu, var arī sadaļā 
Datu apmaiņa -> e-Pieraksti -> Pieraksti -> Visi,  atlasot pieteikumus pēc atbilstošiem atlases parametriem.

Comments