E-pierakstu konfigurēšanas secība un iespējas (ar attālinātām konsultācijām/attālinātām maksas konsultācijām)

Nepieciešamās darbības

 1. Savienojuma pārbaude (ping)

  1. Datu apmaiņa/e-pieraksti/Vispārīgie iestatījumi/Poga “Pārbaudīt savienojumu ar portālu Piearsta.lv”. 

Ja savienojums ir, lietotājam attēlo šādus paziņojumus uz zaļas krāsas fona:

Ja savienojuma nav, tiek attēlots kļūdas paziņojums:

Šādā gadījumā, iekams turpināt iestatīšanu, jānoskaidro iemesls, jo datu apmaiņa starp SmartMedical un portālu “Piearsta.lv” nav iespējama.

 1. Vispārīgo iestatījumu formā iespējams iestatīt arī tādu svarīgu e-pierakstu parametru kā Rezervāciju apstiprināšanas tips - “Manuāls” vai “Automātisks”. 

Ja iestāde paredz sniegt pakalpojumus ar priekšapmaksu, ieteicams iestatīt automātisku pierakstu apstiprināšanu, lai veiktas apmaksas gadījumā klients garantēti saņemtu pieteikto pakalpojumu (skat. Attēlu):

Rezervāciju apstiprināšanas veidu var iestatīt arī katram pieraksta tipam atsevišķi, ja iestāde dažus pierakstu tipus grib pārvaldīt individuāli, bet citus - apstiprināt automātiski.

 1. Iestādes informācijas iestatīšana attēlošanai portālā “Piearsta.lv”. 

Datu apmaiņa/e-pieraksti/Medicīnas iestādes iestatījumi (kreisajā panelī). 

Lapiņa “Vispārīgā informācija” labajā panelī:

 • Lai iestatītu nekavējošu pacienta portālā “Piearsta.lv” rezervētā laika atzīmēšanu – izmainītu pieejamību SmartMedical sistēmā (ar mērķi izvairīties no attālināto pierakstu (“Piearsta.lv”), un SmartMedical sistēmā veidoto pierakstu konfliktiem), ieķeksē izvēles rūtiņu “Pārbaudīt laika pieejamību uzreiz”. Šādā gadījumā laiks tiek rezervēts uzreiz, un pacients var veikt pakalpojuma priekšapmaksu (ja nepieciešams), izslēdzot situāciju, ka tikmēr kāds cits pierakstās vai tiek pierakstīts uz viņa izvēlēto laiku.

 • Ja iestāde paredz iespēju pacientiem attālināti pierakstīties uz pakalpojumiem, kuriem iestatīta daļēja vai pilnīga priekšapmaksa, jāieķeksē izvēles rūtiņa “Ieslēgt maksājumu apstrādi”.

 1. Lai SmartMedical API varētu sekmīgi darboties, lapiņā “SmartMedical API” jānorāda nepieciešamos parametrus:

SmartMedical API URL – norāda termināla adresi (URL),

SmartMedical API lietotājvārds – norāda iestādes identifikatoru no SM iekšējās sistēmas,

Paroli ģenerē, izmantojot KeyPass programmatūru.

Ievadītās parametru vērtības saglabā. Klikšķina pogas Saglabāt lokāli un Augšupielādēt iestatījumus, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp vietnēm.

 1. Ja iestāde agrāk nav izmantojusi e-pierakstu iespēju, jāiestata iestādes informācija (attēlošanai portālā “PieArsta.lv”) un jāveic tās augšupielāde portālā “PieArsta.lv”. Klikšķina pogu Augšupielādēt iestatījumus.

 1. Ja iestāde agrāk nav izmantojusi Attālinātas konsultācijas/Attālinātas maksas konsultācijas e-pierakstu iespēju, jāveic aktuālā Manipulāciju klasifikatora lejupielāde no portāla “Piearsta.lv”, lai iestāde iestatītu tās piedāvāto pakalpojumu sniegšanas detaļas iestādes līmenī un katrai ārstniecības personai.

 1. Datu apmaiņa/e-pieraksti/Manipulāciju iestatījumi (kreisajā panelī). Klikšķina pogu
  Lejuplādēt klasifikatoru (labajā panelī):

Pēc lejuplādes var veikt atlasi, ievadot konkrēta pakalpojuma nosaukuma fragmentu un klikšķinot pogu Filtrēt datus, lai pārliecinātos, ka manipulāciju saraksts ir aktualizēts – satur pakalpojumus, uz kuriem iestāde paredz nodrošināt  attālināta pieraksta iespēju:

 

Šeit redzamas atlasīto manipulāciju cena un/vai ilgums, kas attiecas uz visus iestādes ārstniecības pakalpojumiem, ja tie netiks individuāli pārdefinēti katra ārsta vai atsevišķa pieņemšanas intervāla iestatījumos. Klikšķina uz konkrētas manipulācijas ieraksta, lai veiktu iestatīšanu vai izmaiņas esošajos iestatījumos:

Cena tiks attēlota pakalpojuma aprakstā – vietā, kas ietverta figūriekavās {Price}. Izmaiņas saglabā, klikšķinot pogu “Saglabāt datus”.

 1. Lietotāja iestatījumu konfigurēšana lietotājiem (ārstiem), kuri sniegs attālinātās konsultācijas. 

Sistēmas konfigurācija/Sistēmas lietotāji/Aktīvo lietotāju saraksts kreisajā panelī. Labajā panelī laukā “Ātrā meklēšana” ievada, piemēram, ārsta uzvārda fragmentu, klikšķina pogu Filtrēt datus.

 Meklēšanas rezultātā attēlotajā lietotāju sarakstā izvēlas konkrētu ārstniecības personu, klikšķinot uz tās ieraksta. Ja nepieciešams, pievieno jaunu ārstniecības personu, klikšķinot uz “+” ikonas vertikālajā ikonu joslā.

Tiek attēlota forma “Sistēmas lietotāja labošana/izveide”:

 1. Lapiņā “Privilēģijas”:

Katra iestādes ārsta, pie kura pacienti pierakstīsies attālināti portālā “PieArsta.lv”, iestatījumos jābūt ieķeksētām abām izvēles rūtiņām (kā attēlā). 

 1. Izvēlas lapiņu “e-pieraksti (šablons):

  1. Lapiņā “Pamata iestatījumi”:

Jāaizpilda formas galvenē attēlotā informācija (ja tā jau nav aizpildīta), vēlams pievienot pārējo konkrētajam lietotājam atbilstošo individuālo informāciju (kontaktinformāciju, laika rezervēšanas ierobežojumus utml., vispārīgu aprakstu par ārstu un viņa sniegtajiem pakalpojumiem, kas tiks attēlota portālā “PieArsta.lv”).

 1. Lapiņa Pakalpojumi

Klikšķinot pogu “Pievienot pakalpojumu”, pievieno ārstam tos pakalpojumus, kuri tiks attēloti portālā “PieArsta.lv”.

Klikšķina lupas simbolu un veic meklēšanu, piemēram, pēc nosaukuma fragmenta. Kad pakalpojums atrasts un izvēlēts (uz tā uzklikšķinot), formā “Pakalpojumu iestatījumi” aizpilda cenu un ilgumu (var iestatīt/neiestatīt). Neiestata – ja visi iestādes ārsti sniedz pakalpojumu par vienādu cenu vai priekšapmaksa nav paredzēta.

Ja būs veikti iestatījumi konkrētā ārsta profilā, tie būs prioritatīvāki nekā iestādes profilā veiktie iestatījumi, bet ar zemāku prioritāti nekā pieraksta intervāla konfigurācijā iestatītās vērtības. Kad cena/ilgums iestatīti, klikšķina pogu “Saglabāt datus”. Pakalpojums tiek pievienots sarakstam.

Lapiņā “Specialitātes” svarīgi norādīt vienu vai vairākas ārsta specialitātes, pēc kurām notiks meklēšana – pacients varēs atrast konkrēto ārstniecības personu portālā “Piearsta.lv”, ja meklēs ārstu, norādot tā specialitāti. 

Klikšķina pogu “Pievienot specialitāti” un ievada kodu, piemēram “P21”. 

Klikšķina “Saglabāt lietotāja datus”, lai saglabātu visu par ārstu ievadīto informāciju.

 1. Pierakstu tipu izveide. E-pierakstiem var izmantot speciālu šim nolūkam definētu pieraksta tipu. Klikšķina Sistēmas konfigurācija/ Pierakstu konfigurācija/ Pierakstu tipi un atbilstoši situācijai 

  1. rediģē esošu pieraksta tipu, klikšķinot uz izvēlēta ieraksta labajā panelī vai 

  2. klikšķina “+” ikonu un izveido jaunu pieraksta tipu, norādot sekojošos atribūtus (Nosaukums, Maksātājs, Statuss (aktīvs), Apstiprināšanas veids). Izvēlas krāsu no paletes, lai tā vizuāli atšķirtos.

 1. Jaunizveidoto vai laboto pieraksta tipu saglabā, klikšķinot pogu “Saglabāt tipu”. Ja pieraksta tips tiks izmantots, lai sniegtu, piemēram, Attālinātas konsultācijas, svarīgi ieķeksēt izvēles rūtiņu “Rādīt portālā PieArsta.lv”.  Ja paredzēta priekšapmaksa, vēlams iestatīt automātiskas apstiprināšanas opciju.

 1. Pierakstu veidnes sagatavošana: Sistēmas konfigurācija/ Pierakstu konfigurācija/ Izvēlēties ārstu

Lietotāju sarakstā izvēlas ārstu un pārliecinās, vai ārstam ir definēta pierakstu veidne paredzētajā laika periodā, vai jāveido jauna veidne. Ja vienam laika periodam būs definētas vairākas veidnes, priekšroka būs vēlāk definētajai veidnei. Vienā veidnē var būt dažādu tipu pieraksti, gan tādi uz kuriem var pierakstīties paši pacienti attālināti, gan tādi, uz kuriem pacients pats attālināti pierakstīties nevar.

 1. Iespējami dažādi scenāriji, kā rīkoties, ja ārstam jau eksistē pierakstu veidne. Piemēram, ārstam ir definēta pierakstu veidne gada periodam. Ir iespējams:

  1. Izveidot citu pierakstu veidni, kas būs spēkā konkrētā īsākā periodā. Piemēram, uz 2 mēnešiem.

Šai jaunajai veidnei būs prioritāte konkrētajā laika periodā. Pēc perioda beigām turpinās darboties iepriekšējā (gada periodam definētā) veidne.

 1. Nokopēt esošo veidni uz konkrētu laika periodu un to modificēt, piemēram esošajiem klātienes pieņemšanas laikiem pievienojot papildus attālināto konsultāciju laikus. Iepriekšējā veidne tiek sadalīta uz 2 atsevišķiem periodiem. Nokopētā un modificētā veidne tiek ievietota starp esošās veidnes periodiem.

 1. Ja līdz šim ārsts nav izmantojis pierakstu/e-pierakstu iespēju, jāizveido jauna veidne uz noteiktu laika periodu, piemēram 2 mēnešiem:

Klikšķina uz zaļā krustiņa ikonas, lai pievienotu jaunu pierakstu intervālu veidni (atkārtojošos nedēļas grafiku):

Ievada jaunās veidnes nosaukumu un izvēlas periodu (noklusētais periods ir mēnesis). Klikšķina “Saglabāt”.

Jaunizveidotā veidne (uz norādīto laika periodu) tiek attēlota kreisās puses panelī darba laika veidņu saraksta augšgalā. Tā sākotnēji ir tukša. 

Lai veidni aizpildītu: 

 • laukā “Tips” izvēlas pieraksta tipu (tam noteikti jābūt iestatītam attēlošanai portālā Piearsta.lv - ja vēlaties, lai pacienti to izmantotu attālinātai pierakstu veikšanai). 

 • Pēc tam ar peli klikšķina laika intervālu tabulā uz pirmo pieraksta intervālu. 

Ērtības un uzskatāmības labad pievērsiet uzmanību iestatījumam “Izšķirtspēja” (cik ilga ir attēlojamā laika vienība). Vēlams, lai izšķirtspēja būtu līdzīga viena pieņemšanas intervāla garumam, tad attēlojums ir uzskatāmāks. Bet sakritība nav obligāta. 

 • Ja noklusētais vienības ilgums laukā “Vienības ilgums” atbilst paredzamajam ārsta pieņemšanas ilgumam, atliek norādīt pieņemšanas intervālu skaitu. To var darīt divos veidos: 

  • pievienot pieņemšanas intervālus, klikšķinot ikonu un noņemt intervālus ar ikonu , vai arī 

  • uzreiz ierakstīt pieņemšanas vienību skaitu (ja pieņemšana norit secīgi un nepārtraukti). Piemēram, var uzreiz ierakstīt skaitli 12, ja ārsts paredzējis 4 stundas pēc kārtas sniegt 15 minūšu attālinātas konsultācijas. 

  • Ja pieņemšanām pa vidu paredzēts pārtraukums, tad pieņemšanas vienības pievieno 2 piegājienos, piemēram 4 vienības (no 8:30 līdz 9:30) un 8 vienības (no 10:00 līdz 10:30) vai tml.

 • Ja noklusētais vienības ilgums laukā “Vienības ilgums” neatbilst ārsta plānotajam pieņemšanas ilgumam, ievadiet citu pieņemšanas ilgumu iekams uzsākt pieņemšanas intervālu norādīšanu.

Kad pievienoti visi ārsta pieņemšanas intervāli (pierakstu tipi, pieņemšanu ilgumi, sniegtie pakalpojumi, cenas var būt vienādi/as vai atšķirīgi/as), neaizmirstiet nospiest pogu Saglabāt ekrāna labajā augšējā stūrī, lai veidni saglabātu.

Pieņemšanas intervālam tiek piemēroti atribūti, kas bija iestatīti lietotāja (ārsta) e-pierakstu šablonā. Ja kādam pieņemšanas intervālam nepieciešams noteikt savādākus, atšķirīgus iestatījumus, veidnē klikšķina uz šī intervāla, uz tā  tiek attēlota zila atzīme, lai lietotājs nekļūdītos, veicot iestatījumu maiņu.

Piemēram, izvēlamies (uzklikšķinot ar peli) uz pieņemšanu intervālu otrdienās: 

 • tiek attēlots zils trijstūrītis uz pirmā pieņemšanas laika, 

 • vēlamies noteikt citu cenu, tāpēc klikšķinām pogu Labot datus formas apakšā labajā pusē,

 • tiek attēlots logs ar esošajiem (ārsta e-pierakstu šablona iestatījumiem):

 • Ja (tikai) otrdienu pieņemšanām lietotājs grib definēt citu cenu, 

  • ieķeksē izvēles rūtiņu pie konkrētā pakalpojuma

  • ieklikšķina ailē Cena un esošās cenas (15.00) vietā ieraksta citu vērtību, piemēram 10.00.

 • klikšķina pogu Saglabāt,

 • klikšķina pogu Aizvērt,

 • pogu “Saglabāt(ekrāna labajā augšējā stūrī), lai saglabātu veidni.

 1. Lai izveidotais ārsta darba grafiks, kas veidnē ietvertajā laika periodā atkārtosies katru nedēļu, būtu pieejams pacientiem portālā PieArsta.lv, izveidoto veidni un citas veiktās iestatījumu izmaiņas augšupielādē portālā:

Datu apmaiņa/e-pieraksti/Resursu augšupielāde kreisās puses panelī, klikšķina pogu Augšupielādēt resursus labās puses panelī.

Ja portālā dati atjaunoti, lietotājam tiek attēlota informācija par izmaiņu saturu, apjomu. Piemēram:

Savukārt, klikšķinot pogu Apskatīt žurnālu, tiek attēlots auditācijas ierakstu žurnāls par lietotāju, kura iestatījumos veiktās izmaiņas augšuplādētas portālā “PieArsta.lv”, un kad izmaiņas notikušas:

 1. Pacients piesaka pakalpojumu (un apmaksā, ja nepieciešams).

Pacienta darbību instrukcija. Skat. failu: “Kā pierakstīties un veikt priekšapmaksu portālā wwwPiearstalv.docx

 1. Pierakstu lejupielāde no portāla “Piearsta.lv” notiek automātiski ar iestatīto laika intervālu (5-10 minūtes).

 2. Ja nepieciešams, to var veikt arī manuāli:

Datu apmaiņa/e-pieraksti/Resursu augšupielāde kreisās puses panelī, klikšķina pogu Lejuplādēt pierakstus labās puses panelī.

 1. Pacientu veiktie pieraksti pie konkrēta ārsta būs redzami SmartMedical Pierakstu saskarnē:

SmartMedical/Pieraksti/Izvēlēties ārstu (kreisās puses panelī). Ievada atlases kritēriju laukā “Lietotājs”, piemēram uzvārda fragmentu, klikšķina pogu Filtrēt datus (labās puses panelī). Rezultātu sarakstā klikšķina uz ārsta ieraksta.

Attālināto konsultāciju pieraksti ārsta darba grafikā atzīmēti ar telefona ikonu.

Pieejamie un brīvie laika intervāli atzīmēti ar šauru joslu intervāla kreisajā pusē. Bet aizņemto intervālu šūniņās redzama informācija par pacientu. Klikšķinot uz pieraksta, zem pierakstu grafika tiek attēlots vairāk informācijas par to:

 

 1. Ja pierakstus skatās pats ārsts, iespējams, ārstam ir noderīga saskarne, kurā uzreiz izvēlēties pārlūkot tikai savus pierakstus saraksta veidā. 

SmartMedical/Pieraksti/Mani pieraksti (kreisās puses panelī). Ievada atlases kritēriju laukā “Periods”, piemēram uzvārda fragmentu, klikšķina pogu Filtrēt datus (labās puses panelī).

Klikšķinot uz konkrēta ieraksta, atveras pieraksta forma rediģēšanas režīmā un ārsts var pierakstu labot.

Ja veiktas izmaiņas, kuras nepieciešams saglabāt, klikšķina pogu Saglabāt formas apakšā.

Ja veiktas izmaiņas, kurām būtu jāatspoguļojas portālā “PieArsta.lv”, vēlams veikt Pierakstu augšupielādi portālā “PieArsta.lv”: Datu apmaiņa/e-pieraksti/Resursu augšupielāde (kreisās puses panelī), klikšķina pogu Augšupielādēt pierakstus labās puses panelī:

 1. Ja attālināto konsultācijai ierakstu veidošanai tiek izmantots tips, kas netiek apstiprināts automātiski, iestādes darbiniekam jāveic manuāla ierakstu apstiprināšana, izmantojot saskarni: SmartMedical/Pieraksti/Gaida apstiprināšanu (kreisās puses panelī). Ja nepieciešams, labās puses panelī vispirms ievada atlases kritērijus, klikšķina pogu Filtrēt datus vai arī izmanto sarakstu, kas tiek attēlots pēc noklusējuma parametriem. Rezultātu sarakstā klikšķina uz izvēles rūtiņas virsraksta rindā (iezīmējot uzreiz visus ierakstus, kas gaida pastiprināšanu) vai arī izvēlas apstiprināt ierakstus, kurus atzīmē individuāli, ieķeksējot atsevišķas izvēles rūtiņas. Klikšķina pogu Apstiprināt izvēlētās. Ja nepieciešams klikšķina Noraidīt izvēlētās. Pacients savā profilā portālā “PieArsta.lv” saņems atbilstošu paziņojumu par rezervācijas apstiprinājumu vai noraidījumu.

Kopsavilkums

Konfigurācijas parametri (cena, ilgums, apstiprinājuma veids) un to prioritātes

E-pierakstu konfigurēšana iespējama no 3 dažādām lietotājsaskarnēm - 3 prioritāšu līmeņos:

 1. Pieraksta veidnes saskarnē (augstākā prioritāte),

 2. Ārsta (sistēmas lietotāja) saskarnē (vidēja prioritāte),

 3. E-pierakstu Iestādes manipulāciju saskarnē (zemākā prioritāte – iespējota pēc noklusējuma).


Piemēram:

Iestādes e-pierakstu saskarnē E-pieraksti/Iestatījumi/Manipulāciju iestatījumi definētā cena (apstiprinājuma veids, pieņemšanas ilgums) tiks izmantoti, ja ārsts nebūs iestatījis citu cenu (apstiprinājuma veidu, ilgumu) savā lietotāja profilā, un ja cena (veids, ilgums) nebūs iestatīti pie konkrētā pierakstu intervāla pieraksta veidnē.

Lietotāja (ārsta) iestatījumos definētā cena tiks izmantota, ja cena nebūs iestatīta pie konkrētā pierakstu intervāla veida pieraksta veidnē. Ārsts savus individuālos iestatījumus var mainīt, klikšķinot: Sistēmas konfigurācija/ Sistēmas lietotāji (izvēlas ārstniecības personu)/Sistēmas lietotāja labošana/e-pieraksti(šablons). Lapiņā Pakalpojumi var pievienot jaunu ierakstu (pakalpojumu) vai klikšķināt uz esoša ieraksta, veikt izmaiņas un tās saglabāt. 


 

Pēc pakalpojuma datos veiktajām izmaiņām klikšķina pogu “Saglabāt datus”.

Visaugstākā prioritāte ir pakalpojuma iestatījumiem, kuri definēti lietotāja pierakstu veidnes izvēlētajam intervālam. Klikšķina Sistēmas konfigurācija/Pierakstu konfigurācija/ un veic izvēlētā intervāla iestatījumu labošanu.

Tādējādi iestādei paveras plašas iespējas ātri un elastīgi iestatīt pakalpojumu, uz kuriem var pierakstīties portālā “Piearsta.lv”, raksturojošos parametrus:

 • uzreiz -visai iestādei, 

 • gan atsevišķi – katram ārstam,

 • gan konkrētam pieraksta veidam (izvēlētajā nedēļas dienā), ja nepieciešams.

Iestatījumu hierarhija pastāv attiecībā uz cenu, pieņemšanas laika ilgumu.

Comments