SmartMedical lietotāju profila aizpildīšanas īpatnības darbam ar e-Veselības sistēmu

Lietotājiem ar dubultuzvārdiem un/vai dubultvārdiem

Veidojot lietotāja profilu SmartMedical sistēma (sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Sistēmas lietotāji"), lūdzam ievērot šādas prasības korektai ārsta identificēšanai e-Veselības sistēmā:
- dubultuzvārds laukā "Uzvārds" tiek rakstīts ar defisi 
- dubultvārds laukā "Vārds" tiek rakstīts ar defisi vai lietojot atstarpi
  
Pēc lietotāja profila saglabāšanas lietotāja uzvārds un vārds (secībā - Uzvārds, Vārds) tiks apvienots un ar šo informāciju ārsts tiks identificēts e-Veselības sistēmā darbam ar e-Darbnespējas lapām un e-Receptēm. 

Lietotājiem, kas reģistrē dokumentus e-Veselības sistēmā no iestādes darbinieka vai ārsta prakses vārda 
Ja ārsts reģistrē e-Veselības sistēmā e-Darbnespējas lapas un e-Receptes no iestādes darbinieka vai ārsta prakses vārda, tad šādos gadījumos lietotāja iestatījumi tiek īpaši sakonfigurēti. Lietotājs sasaistei ar e-Veselību izmanto 2 sertifikātus un e-Darbnespējas lapas vai e-Receptes formā izvēlas attiecīgo statusu  „Darbinieks” vai „Prakse”. Gadījumā, ja lietotāja profilā statusi nav sakonfigurēti vai ir nepareizi sakonfigurēti tagad tiks rādīts paziņojums „Ārsta dati SmartMedical sistēmā neatbilst Ārsta datiem e-Veselības sistēmā. Lūdzu ievadiet ārsta datus SmartMedical sistēmā. Šajā gadījumā ir jāpabeidz lietotāja iestatījumu konfigurācija, norādot pretī statusam ārsta specialitāti. Kad konfigurācija tiks veiksmīgi pabeigta, tad zaļā krāsā rādīsies paziņojums par to.
Comments