* Ar ko sākt darbu?

1. solis - Konfigurējam sistēmu

Pirms sākt darbu ar e-Darbnespējas lapām, sadaļā Sistēmas konfigurācija > e-Veselība ieteicam pārbaudīt e-Veselības sadaļas iestatījumus.

Laukā "Datu apmaiņas sākums" ir jānorāda datums, no kura dati no SmartMedical sistēmas tiks pārsūtīti uz e-Veselības sistēmu. Lauks "Datu apmaiņas beigas" var palikt tukšs, t.i. datu apmaiņas periods ir nenoteikts laiks.
Laukā "Lietotāju grupas" ir jāatzīmē grupas, kam būs pieejama e-Veselības sadaļa ar funkcionalitātēm izrakstīt e-darbnespējas lapas un receptes. Katrai iestādei SmartMedical sistēmā ir noteiktas savas lietotāju grupas, attiecīgi izvēlnē parādīsies visas sakonfigurētas grupas.

 Ja neviena grupa nav atzīmēta ar ķeksīti, tad sadaļa "SmartMedical > Pacients > e-Veselība" tiks pieejama visām lietotāju grupām. 
Ja tiks atzīmēta konkrēta lietotāju grupa ar ķeksīti, tad sadaļu "SmartMedical > Pacients > e-Veselība" ieraudzīs tikai atzīmēta lietotāju grupa.
Ievadītus iestatījumus saglabājam, spiežot pogu "Saglabāt".
____________________________________________

2. solis - Konfigurējam sistēmas lietotājus

Izvēlēsimies sadaļu Sistēmas konfigurācija -> Sistēmas lietotāji. Atvērsies sistēmas lietotāju saraksts, kurā izvēlēsimies tos lietotājus, kas strādās ar e-Veselības integrāciju.


Mūsu gadījuma, ir ārste Ieva Egle.
Spiežam uz rindiņu ar ārsta vārdu un uzvārdu sarakstā. Atvērsies logs ar lietotāja datiem. 
Tajā obligāti pārbaudām vai ir norādīts:
1. laukā "Uzvārds, Vārds" - pareizajā secībā uzvārds un vārds.
2. ārsta personas kods (tā ir e-Veselības prasība)
3. iestādes kods lietotājam apakšsadaļā "NVD dati" (trešais tabs sarakstā)
4. pamata specialitātes kods apakšsadaļā "NVD dati" (trešais tabs sarakstā)

Ja dati nav norādīti, tad tos ierakstam un saglabājam. Ja ir norādīti, tad uzreiz atveram apakšsadaļu "e-Veselība" (pēdējais tabs sarakstā):
Laukā "e-Veselības statuss" attiecīgi ir norādīts ka sistēmas lietotājs ir iestādes darbinieks, attiecīgi mums ir jāizvēlas specialitāte, ar kuru tiek identificēta šī ārste šajā iestādē. Sistēma mūsu gadījumā piedāvā to specialitāti, kura bija norādīta apakšsadaļā "NVD dati".  Norādīt augstāk minētus datus ir ļoti svarīgi un obligāti, jo tā ir e-Veselības obligāta prasība un bez tiem datiem e-Veselības sistēma nepieņems darbnespējas lapas un receptes.

Gadījumos, kad jūsu ārsti izraksta darbnespējas lapas vai receptes gan kā iestādes darbinieki, gan kā savas prakses īpašnieki un specialitātes norādītajās darba vietās var atšķirties, tad ieteicam griezties pēc konsultācijas SmartMedical atbalsta dienestā - support@smartmedical.eu vai 27880015.
 
Pēc tam, kad mēs norādījām specialitāti konkrētajā iestāde, spiežam pogu "Saglabāt lietotāja datus".

____________________________________________
3. solis - Konfigurējam sadaļu "Darbnespējas lapas"

Nākamais solis - sadaļa SmartMedical > Pacients. Sadaļas sānu izvēlnē ir 
apakšsadaļa "e-Veselība", zem kuras ir
- Darbnespējas epizodes
- Darbnespējas lapas A
- Darbnespējas lapas B

Uzsākot darbu ar darbnespējas lapām, iesakām sakonfigurēt darbnespējas epizodes un lapas. To var izdarīt sadaļā "Darbnespējas epizodes", spiežot pogu "Konfigurēt"  blakus sadaļas nosaukumam. 
Atvērsies jauns logs, kurā var norādīt šīs sadaļas iestatījumus:
- A vai B lapu izdrukas parametri;
- darbnespējas lapu uzskaites žurnāla izdrukas parametri;
- grūtniecības un dzemdību dienu skaits;
- citi iestatījumi.
Spiežot pogu "Saglabāt" iestatījumi tiks saglabāti un piemēroti darbnespējas lapām.

Comments