1. Kļūdas paziņojums "Darbnespējas periods pārsniedz 30 dienas, norādiet atzīmes par nosūtīšanu pie speciālista"

SmartMedical atbilde: 

Šobrīd e-Veselības sistēmā ir ierobežojums darbnespējas periodam. Tas neļauj norādīt darbnespējas periodu ilgāku par 10 dienām. Lai tomēr piereģistrēt lapu e-Veselības sistēmā, mēs iesakām veikt šādas darbības:
Izrakstot darbnespējas lapu B uz periodu ilgāku par 10 dienām, laukā "Pamatojums nesūtīt pie ārsta - speciālista" norādīt variantu - Nosūtījums izrakstīts papīra formā:
Pēc informācijas ieviešanas darbnespējas lapā, spiežam pogu "Saglabāt" un lapas dati tiek nosūtīti uz e-Veselības sistēmu atkārtoti.
Comments