2. Kļūdas paziņojums "Pacienta dati nav korekti"

Šādu kļūdas paziņojumu e-Veselības sistēma sūta, gadījumos ja:
pieaugušā dati nav korekti vai nav pilnībā norādīti
bērna dati B lapā nav korekti vai nav pilnībā norādīti
- ja darbnespējas lapā bērns un pieaugušais ir samainīti vietām

Piemēram, izrakstot darbnespējas lapu B par slima bērna kopšanu, formas augšdaļā norādām bērna vecāku, izvēloties pacientu no datu bāzes.
Obligāti aizpildāmie lauki pacienta kartē (e-Veselības sistēmas prasība):
- personas kods
- vārds, uzvārds
- dzimums
- dzimšanas datums
- adrese

B lapas formā, atzīmējot cēloni "Slima bērna kopšana" vai "Slima bērna kopšana stacionārā", aizpildām laukus ar bērna datiem vai izvēlēsimies bērnu no pacientu bāzes, spiežot meklēšanas pogu :
Obligāti aizpildāmie lauki par bērnu (e-Veselības sistēmas prasība):
- personas kods
- vārds, uzvārds
- dzimums
- dzimšanas datums

Ja bērns ir jūsu pacientu datu bāzē, tad sameklējot pacientu sistēma automātiski aizpildīs nepieciešamus laukus.
Comments