3. Atzīme "papīrformāts" DNL formās

Jautājums: Vai atzīme DNL formas laukā "papīrformāts" nodrošina DNL datu saglabāšanu tikai SmartMedical sistēmā?  Ja DNL ir izveidota šādi, vai vēlāk to tomēr ir iespējams  aizsūtīt uz e-Veselības sistēmu?

SmartMedical atbilde: Saglabājot DNL ar atzīmi "papīrformāts", tā tiek saglabāta SmartMedical sistēmā, bet netiek sūtīta uz e-Veselības sistēmu. Aizsūtīt šādi sagatavoto DNL uz e-Veselības sistēmu nevar. Visas turpmākas darbības: t.i. papildināšana, slēgšana un anulēšana, notiek SmartMedical sistēmas ietvaros.
Comments