4. Kļūdas paziņojums "User workplace is empty" vai "Jums nav tiesību veikt šo darbību"

SmartMedical atbilde:
Šādu kļūdas paziņojumu e-Veselības sistēma sūta gadījumos, kad ārstam, kurš izraksta darbnespējas lapu (kurš minēts darbnespējas lapā), nav sakonfigurēti sistēmas lietotāja iestatījumi saskaņā ar mūsu instrukciju pamācības sadaļā "Ar ko sākt darbu?"

2. solis - Konfigurējam sistēmas lietotājus

Izvēlēsimies sadaļu Sistēmas konfigurācija -> Sistēmas lietotāji. Atvērsies sistēmas lietotāju saraksts, kurā izvēlēsimies tos lietotājus, kas strādās ar e-Veselības integrāciju.


Mūsu gadījuma, ir ārste Ieva Egle.
Spiežam uz rindiņu ar ārsta vārdu un uzvārdu sarakstā. Atvērsies logs ar lietotāja datiem. 
Tajā obligāti pārbaudām vai ir norādīts:
1. ārsta personas kods (tā ir e-Veselības prasība)
2. iestādes kods lietotājam apakšsadaļā "NVD dati" (trešais tabs sarakstā)
3. pamata specialitātes kods apakšsadaļā "NVD dati" (trešais tabs sarakstā)

Ja dati nav norādīti, tad tos ierakstam un saglabājam. Ja ir norādīti, tad uzreiz atveram apakšsadaļu "e-Veselība" (pēdējais tabs sarakstā):
Laukā "e-Veselības statuss" attiecīgi ir norādīts ka sistēmas lietotājs ir iestādes darbinieks, attiecīgi mums ir jāizvēlas specialitāte, ar kuru tiek identificēta šī ārste šajā iestādē. Sistēma mūsu gadījumā piedāvā to specialitāti, kura bija norādīta apakšsadaļā "NVD dati".  Norādīt augstāk minētus datus ir ļoti svarīgi un obligāti, jo tā ir e-Veselības obligāta prasība un bez tiem datiem e-Veselības sistēma nepieņems darbnespējas lapas un receptes.

Gadījumos, kad jūsu ārsti izraksta darbnespējas lapas vai receptes gan kā iestādes darbinieki, gan kā savas prakses īpašnieki un specialitātes norādītajās darba vietās var atšķirties, tad ieteicam griezties pēc konsultācijas SmartMedical atbalsta dienestā - support@smartmedical.eu vai 27880015.
 
Pēc tam, kad mēs norādījām specialitāti konkrētajā iestāde, spiežam pogu "Saglabāt lietotāja datus".
Comments