7. Pamatojumi darbnespējas lapas atvēršanai

Lauks "Pamatojums darbnespējas lapas atvēršanai" jāaizpilda gadījumā, kad darbnespējas sākuma datums atšķiras no darbnespējas lapas atvēršanas datuma (ir pagātnē vai nākotnē).
Piezīme: DNL atvēršanas datums vienmēr ir šodienas datums.

Kādu pamatojumu (no iespējamajiem variantiem) norādīt?

1. Ārvalstīs izdota DNL
Atbilst MK noteikumu Nr. 152 9. punkta nosacījumiem - ārvalstīs izsniegtā darbnespējas lapa par iepriekšējo periodu

2. Grūtniecības atvaļinājums nav noteikts līdz 30. nedēļai
Atbilst MK noteikumu Nr. 152 18.4. punkta nosacījumiem - darbnespējas lapu var izsniegt par iepriekšējo darbnespējas periodu, sākoties 30. vai 32. grūtniecības nedēļai (nav veikta medicīniskā aprūpe, sieviete vai viņas ģimenes locekļi slimojuši vai citos gadījumos)

3. Ārstu konsilija atzinums
MK noteikumu Nr. 152 16. punkta un 17. punkta nosacījumi - darbnespējas lapu var izsniegt par iepriekšējo darbnespējas periodu:
- psihiski slimai personai par iepriekšējo darbnespējas periodu, bet ne ilgāku par 1 nedēļu pirms dienas, kad persona griezusies pēc medicīniskās palīdzības
- par iepriekšējo periodu, ja pacientam darbnespēja turpinās ilgāk par 26. nedēļām, bet ne ilgāk par 52. nedēļām

4. Ārstniecības iestādes vadītāja rīkojums - darbnespējas lapas atvēršana par iepriekšējo periodu

5. Tehnisku vai citu iemeslu dēļ DNL reģistrēta 5 darba dienu laikā
Šīs pamatojums tiek izmantots situācijās, kad ārsts nevar piereģistrēt lapu e-Veselības savienojuma traucējumu un citu tehnisku iemeslu dēļ. Lietojot šo pamatojumu var atvērt eDNL lapu, kuras darbnespējas perioda sākuma datums nav agrāks kā 5 darba dienas skaitot no atvēršanas dienas (šodienas).

6. Mājas vizīte
Šīs pamatojums tiek izmantots, lai reģistrētu darbnespējas lapu par iepriekšējo periodu (30 dienas) tiem pacientiem, kurus ārsts apmeklē pacienta mājās, un vizītes laikā nebija iespējams izveidot eDNL tiešsaistē 

7. Ārstējas stacionārā
Pamatojums, ko izmanto slimnīcās, izrakstot pacientam darbnespējas lapu par iepriekšējo periodu (30 dienas).

8. Persona netika identificēta
Šo pamatojumu var izvēlēties gadījumos, kad pacienta personība netika identificēta uzreiz - slimnīcā nokļūšanas brīdī. Darbnespējas lapu izraksta par iepriekšējo datumu (30 dienas), kad pacienta personība tika identificēta.

9. DNL reģistrēta uz anulētas pamata
Šo pamatojumu izmanto gadījumos, kad DNL par iepriekšējo periodu tiek reģistrēta uz anulētas lapas pamata.

10. Papīra darbnespējas lapas elektronizēšana
Šo pamatojumu izmanto uz iepriekš papīra veidā izrakstītu darbnespējas lapas pamata. Izmanto situācijās, kad darbnespējas sākuma datums ir agrāks vai vēlāks nekā eDNL atvēršanas datums.

11. Nostrādāta diena
Šo pamatojumu izmanto, ja pacients apmeklē ārstu vakarā (pēc nostrādātās darba dienas), bet ārstam ir jāizraksta darbnespējas lapa, kura sāksies ar rītdienas datumu (nākamo darba dienu).

12. Grūtniecības / dzemdību atvaļinājums 
Šo pamatojumu izmanto, norādot pirmsdzemdību un pēcdzemdību darbnespējas lapās nākotnes datumus (70 dienas pirmsdzemdību lapām, 56 - pēcdzemdību lapām).

13. Darbnespēja turpināsies pacienta veselības stāvokļa dēļ
Šo pamatojumu ārsts izvēlas, lai izrakstītu darbnespējas lapas turpinājumu ar rītdienas datumu
Comments