8. e-Recepšu un e-Darbnespējas lapu izrakstīšana ārzemniekiem

Atbilde no NVD pārstāvjiem:
"Ārzemniekiem droši var izrakstīt receptes papīra formā, jo to paredz MK noteikumi Nr. 175. Tas pats attiecas arī uz darbnespējas lapām (izziņām par slimību)."
Comments