9. Ja e-veselības sistēma (uz laiku) nav sasniedzama

Gadījumā, ja E-veselības sistēmas darbības, interneta traucējumu vai citu tehnisku iemeslu dēļ
  • nav iespējams izrakstīt e-receptiārsts ir tiesīgs to izrakstīt un izsniegt pacientam papīra formā. Sagatavojot recepti, jānorāda, ka tā ir sagatavota papīrformā, ieķeksējot izvēles rūtiņu. Jānorāda receptes sērija un numurs. Jāizdrukā un jāizsniedz pacientam.
  • ja nepieciešams atvērt e-darbnespējas lapuārsts to var atvērt nākamo 5 darba dienu laikā, norādot korektu darbnespējas perioda pirmo dienu. Sagatavojot Smart Medical sistēmā DNL lapu ar atpakaļejošu datumu, kā lapas atvēršanas pamatojums jānorāda (jāizvēlas izkrītošajā sarakstā) šādai situācijai atbilstošais pamatojums:
Ieteicam saglabāt ar pacienta ārstēšanu un novērošanu saistīto informāciju SmartMedical Pacienta moduļa formā "Ārsta apskates":
un, kad e-veselības sistēmas darbība atjaunojusies, sagatavot DNL, izmantojot ārsta apskatē fiksēto informāciju. Paralēli iespējams sagatavot un nosūtīt arī APANS/ZPANS/SPANS talonus.

Smart Medical atbalsta dienests, pārliecinoties, ka pastāv e-veselības sistēmas atteice, informē Smart Medical klientus. Klienti saņem Sistēmas paziņojumu par e-veselības sistēmas atteici (paziņojumi pieejami, klikšķinot zvaniņa ikonu izvēļņu joslas labajā pusē):
Tāpat, mēģinot meklēt darbnespējas lapu e-veselības sistēmā, lietotājam tiek attēlota informācija par e-veselības sistēmas atteici:
Ja pēc e-veselības sistēmas darbības atjaunošanās, lietotājs konstatē sagatavotajās/nosūtītajās/atkārtoti nosūtītajās DNL nepilnīgu informāciju, lūgums šo informāciju apkopot un strukturētā, uzskatāmā veidā nodot Smart Medical atbalsta dienestam, lai novērstu turpmāku pretrunīgu datu uzkrāšanu/nosūtīšanu un pēc iespējas uzlabotu Smart Medical un e-veselības sistēmu sadarbības mehānismu, tai skaitā atteices gadījumos.Comments