e-Darbnespējas lapas datu pārbaude pirms sūtīšanas uz e-Veselības sistēmu un pārbaude e-veselības sistēmā

Pirms e-Darbnespējas lapu sūtīt  uz e-Veselības sistēmu, SmartMedical veic detalizētas pārbaudes. E-Darbnespējas lapas formā, klikšķinot pogu "Saglabāt", notiek aizpildītās darbnespējas lapas pārbaude, izmantojot vairākus kļūdu pārbaudes algoritmus. 
Ja aizpildot formu, tikušas pieļautas kļūdas, kuru pārbaude ietverta sistēmā izmantotajos pārbaudes algoritmos, lietotājam (zem pacienta datu paneļa) tiek attēlots sārtas krāsas panelis:
Klikšķinot uz saiti "Datu pārbaudes rezultātus skatieties šeit" (ietverta paziņojuma tekstā), atveras pārbaužu saraksts 
sadalījumā pa 3 kategorijām:
Pacienta datu pārbaudes, 
Ārsta informācijas pārbaudes 
DNL datu lauku pārbaudes. 
Ja pieļauta kļūda, tad pretī atbilstošās kategorijas nosaukumam tiek attēlota ikona , kas liecina par kļūdu. 
Ja izmantojot sistēmā iekļautos pārbaudes algoritmus, kļūdas nav atrastas, pie atbilstošās kategorijas tiek attēlota ikona . Lai iepazītos ar detalizētu informāciju par atrastajām kļūdām, klikšķina uz kategorijas, pie kuras tiek attēlota sarkanā trijstūrīša ikona.
Aizpildītajā lapā ir pieļautas kļūdas. Tas nozīmē, ka e-Darbnespējas lapa ir saglabāta SmartMedical sistēmā, bet atrasto kļūdu dēļ nav nosūtīta uz e-Veselības sistēmu. Iepazīstoties ar kļūdu būtību, veic izmaiņas e-Darbnespējas lapā un atkārtoti klikšķina pogu "Saglabāt"
Ja visas kļūdas novērstas, e-Darbnespējas lapa tiek nosūtīta uz e-Veselības sistēmu. 
Ja nosūtīšana ir veiksmīga, lapai tiek piešķirts numurs e-veselības sistēmā un tās statuss DNL lapu sarakstā SmartMedical sistēmā tiek attēlots ar zaļa aplīša ikonu:
Ja kļūda konstatēta e-veselības sistēmā, e-Darbnespējas lapas statuss DNL lapu sarakstā SmartMedical sistēmā tiek attēlots ar sarkana trijstūrīša ikonu:
Bet kļūdaino lapu atverot un klikšķinot uz saites kļūdu informācijas iegūšanai, redzams, ka zem 3 iepriekš minētajām kļūdu kategorijām tiek attēlota papildus kļūdu kategorija (e-Veselība) kurā iespējams iepazīties ar e-veselības sistēmā veikto 
e-Darbnespējas lapas datu pārbaudes rezultātiem:

Comments