2. Sadaļa "Darbnespējas lapas A"

E-darbnespējas lapas APacienta sadaļā sānu izvēlnē sekcijā "e-Veselība" izvēlas "Darbnespējas lapas A". Tiek attēlots saraksts ar izrakstītājām darbnespējas lapām A.  
Sarakstā ir sekojoša informācija: A lapas atvēršanas datums, numurs, darbnespējas dienu skaits, pacienta vārds, uzvārds un personas kods, darbnespējas lapas statuss un reģistrācijas statuss e-Veselības sistēmā.
Sadaļas augšdaļas dzeltens lauks ir paredzēts informācijas meklēšanai un šķirošanai pēc noteiktiem parametriem - pēc izveidošanas datuma, ārsta un darbnespējas A lapas statusa, pacienta datiem un darbnespējas A lapas SmartMedical vai e-Veselības sistēmas numura. 
Zem sadaļas nosaukuma atrodas sānu izvēlne. Tajā ir paredzētas dažādas opcijas darbam ar darbnespējas A lapām.
- spiežot pogu , var atvērt uzreiz darbnespējas lapu A (epizode tiks izveidota un/vai papildināta ar jaunu darbnespējas lapu automātiski)
- spiežot pogu, var apskatīt darbnespējas A lapas konkrētam pacientam
- spiežot pogu, var atjaunot informāciju sarakstā

Darbnespējas A lapām var būt trīs statusi:
- atvērta A lapa
- slēgta A lapa
- anulēta A lapa

Iespējamie statusi A lapām sasaistē ar e-Veselības sistēmu:
   - zīme dzeltenā krāsā - DNL lapa nosūtīta uz e-Veselības sistēmu un gaida apstiprinājumu
 - zīme zaļā krāsā - veiksmīga A lapas atvēršana, papildināšana, slēgšana vai anulēšana e-Veselības sistēmā
 - zīme sarkanā krāsā - e-Veselības sistēma konstatēja kļūdu A lapā un tā netika reģistrēta, papildināta, slēgta vai anulēta e-Veselības sistēmā. 
            Šajā gadījumā ir jāatver darbnespējas lapa A un jāizlabo norādīta kļūda.