3.1. Pirmreizējas B lapas atvēršana

E-darbnespējas lapas B


Atvērt pirmreizējo darbnespējas lapu B SmartMedical sistēmā  var bez manuālās darbnespējas epizodes izveides. Sadaļā "Darbnespējas lapas B" sānu panelī klikšķinot pogu, var uzreiz izveidot darbnespējas lapu B. Sistēma automātiski izveido epizodi un pievieno tai tikko izrakstīto darbnespējas lapu.

Ja pirms pogas nospiešanas bija izvēlēts konkrēts pacients, sistēma pirms darbnespējas lapas atvēršanas pārbauda vai šim pacientam ir kādas atvērtas darbnespējas lapas un epizodes. Ja tādas ir - sistēma piedāvā turpināt vai slēgt esošās darbnespējas lapas un epizodes, ja tādu nav - atveras logs ar darbnespējas lapas formu.

Ja pacients nav izvēlēts, sistēma piedāvā izvēlēties pacientu, ievadot attiecīgajos atlases laukos pacienta vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai to daļu) vai numuru:
Iespējams norādīt arī pacienta tipu no izkrītošā saraksta.
Klikšķina pogu "Meklēt" un izvēlas no attēloto pacientu saraksta, klikšķinot uz atbilstošā ieraksta:
Izvēlētajam pacientam iepriekš nebija izrakstītas darbnespējas lapas un nebija atvērtas epizodes. Šādā gadījumā atveras jauna B darbnespējas lapas forma:
Formas augšdaļā ir īsa informācijas par pacientu - vārds, uzvārds un personas kods,  bet labajā pusē 3 ikonas darbam ar ar pacienta karti:
 - klikšķinot ikonu, var atvērt pacienta karti,
- klikšķinot ikonu, var iestatīt, kādus datus par pacientu attēlot dzeltenajā panelī (kad tas izvērsts), 
klikšķinot ikonu, savērš vai izvērš pacienta informāciju dzeltenajā panelī.

Zem pacienta informācijas dzeltenā paneļa ir darbnespējas lapas forma. Obligāti aizpildāmie lauki B lapas formā ir aizpildīti ar noklusētajām vērtībām, tāpēc jāpievērš uzmanība, vai saturs atbilst kontekstam:
darbnespējas lapas tips - pirmreizējā vai turpinājums (pēc noklusējuma norādīts tips - pirmreizējā);
atvēršanas datums (pēc noklusējuma - šodienas datums, bet klikšķinot uz kalendāra ikonas, var izvēlēties citu datumu). 
Gadījumā, ja atvēršanas datums ir agrāks nekā šodienas datums, jānorāda arī pamatojums darbnespējas lapas atvēršanai, izvēloties no piedāvātajiem variantiem);
darbnespējas sākuma datums;
ārsts, kas izsniedz darbnespējas lapu (pēc noklusējuma lauks ir aizpildīts ar sistēmas lietotāja vārdu un uzvārdu. Gadījumā ja ir nepieciešams norādīt citu ārstu, tad to var izdarīt, klikšķinot lupas ikonu un izvēloties ārstu no saraksta);
pārejošas darbnespējas cēlonis (pēc noklusējuma "Cits cēlonis");
darbnespējas periods vai tikai darbnespējas perioda sākums ("datums no") (pēc noklusējuma šodienas datums).

Gadījumos, kad cēlonis ir saistīts ar slima bērna kopšanu vai kopšanu stacionārā, obligāti jāaizpilda sekcija ar informācija par bērnu.
Ja darbnespējas lapu neplāno sūtīt uz e-Veselības sistēmu, formas augšdaļā, pretī laukam "DNL lapas tips" ar ķeksīti atzīmē  - darbnespējas lapa tiks sagatavota papīra formātā. Šajā gadījumā darbnespējas lapa tiks izveidota un saglabāta SmartMedical sistēmā, bet netiks nosūtīta uz e-Veselības sistēmu!
Pārējos laukus aizpilda pēc nepieciešamības.

Klikšķinot pogu "Saglabāt" - lapa tiek saglabāta SmartMedical sistēmā statusā "Atvērta" ar sistēmas iekšējo numuru (saskaņā ar iestādes iestatījumiem) un nosūtīta reģistrācijai uz e-Veselības sistēmu. Lietotājam tiek attēlots paziņojums uz zaļa fona, ka izveidotā darbnespējas lapa B gaida nosūtīšanu uz e-Veselības sistēmu.
Aizverot formu, darbnespējas lapu sarakstā var redzēt jaunu ierakstu par atvērto darbnespējas lapu un tās statusu e-Veselības sistēmā .
Ja atver darbnespējas lapu ar dzelteno brīdinājuma statusu, formā tiek attēlots paziņojums uz dzeltena fona:

Kad SmartMedical sistēma saņems atbildi no e-Veselības sistēmas, tad e-Veselības statuss sarakstā un paziņojums darbnespējas lapas formā arī automātiski mainīsies. Piemērā darbnespējas lapa tika piereģistrēta un statuss e-Veselības sistēmā ir, kā arī tiek piešķirts e-Veselības numurs.
Ja klikšķina uz ieraksta, tiek attēlots paziņojums uz zaļa fona, bet laukā "Lapas Nr." (iekavās) lapas numurs e-Veselības sistēmā:
Sadaļā "Darbnespējas epizodes" tiek attēlota jauna epizode, kurai pievienota izveidotā darbnespējas lapa.
Ja tiek mēģināts izveidot B lapu bērnam, tiek parādīts brīdinājuma paziņojums, un atvērta forma pieauguša pacienta atlasei:

Comments