5. Pirmsdzemdību un pēcdzemdību darbnespējas lapu izrakstīšana un reģistrācija e-Veselības sistēmā

Lai izrakstītu pirmsdzemdību un pēcdzemdību darbnespējas lapas un piereģistrēt tas e-Veselības sistēmā, jums jāveic šādi soļi:

1. Sadaļā "e-Veselība > Darbnespējas lapas B" sānu izvēlnē, spiežam pogu
2. Ja Jums netika izvēlēta paciente, tad sistēma atvērs logu, kura prasīs ievadīt pacientes datus: vārdu vai uzvārdu vai personas kodu
3. Pēc pacientes izvēles no saraksta, sistēma automātiski atvērs jaunu epizodi fonā režīmā (mūsu piemērā pacientei nebija līdz šim atvērtas epizodes) un atvērs B lapas formu, kurā ir obligāti jāaizpilda lauki:
- DNL lapas tips (pēc noklusējuma - pirmreizējā lapa)
- atvēršanas datums (pēc noklusējuma - šodienas datums)
- pamatojums atvēršanai - "Grūtniecības/dzemdību atvaļinājums"
- darbnespējas sākuma datums (pēc noklusējuma - šodienas datums)
- ārsts (pēc noklusējuma - lietotāja vārds un uzvārds)
- cēlonis "Grūtniecība"
- Pamatojums nesūtīt pie ārsta - speciālista "Nosūtījums izrakstīts papīra formā" (obligāts lauks un pamatojums)
- darbnespējas perioda sākuma un beigas datumi (mūsu piemērā - šodienas sākuma datums + 70 dienas)
- diagnoze

Var aizpildīt arī citus formas laukus, ja ir nepieciešams. Lai saglabātu lapu un nosūtītu informāciju uz e-Veselības sistēmu, nospiediet pogu "Saglabāt".
SmartMedical sistēma darbnespējas lapas augšdaļā paziņos par to, ka dati gaida nosūtīšanu uz e-Veselības sistēmu.

4. Sadaļā "Darbnespējas lapas B" saraksts ir papildināts ar tikko atvērtu lapu ar "e-Veselības statusu" - gaida atbildi no e-Veselības sistēmas:
Kad e-Veselības sistēmā lapa tiks veiksmīgi piereģistrēta, ikoniņa kolonnā "e-Veselība" mainīs savu krāsu no dzeltena uz zaļu.
Atverot piereģistrēto lapu, tajā redzēsim arī e-Veselības piešķirto numuru

5. Sadaļā "Darbnespējas epizodes" varat pārbaudīt, ka pacientei bija atvērta jaunā epizode, kurā parādās arī mūsu izrakstīta darbnespējas lapa:
Klikšķinot uz epizodi sarakstā, varam redzēt arī mūsu darbnespējas lapu:
6. Lai slēgtu esošo lapu, spiežam uz darbnespējas lapu epizodē vai sadaļā "Darbnespējas lapas B"B lapu sarakstā .
Kad atvērsies lapa, nospiežam pogu "Slēgt". Atvērsies logs, kurā būs jāaizpilda slēgšanas lauki:
- slēgšanas datums (pēc noklusējuma sistēma norāda šodienas datumu)
- ārsts (pēc noklusējuma būs lietotāja vārds un uzvārds)
- darbnespējas statuss (izvēlēsimies "Darbnespēja turpinās" un sistēma automātiski ieliks pareizo datumu, ievērojot iepriekš norādīto darbnespējas perioda beigas datumu).
- epizode mums paliek atvērta, jo plānojam uzreiz atvērt arī otro darbnespējas lapu B
Spiežam pogu "Slēgt".

7. Pēc lapas slēgšanas, B lapu sarakstā šī lapa parādās ar atjaunoto statusu "Slēgta" un ar attiecīgu simbolu e-Veselības kolonnā - gaida apstiprinājumu no e-Veselības sistēmas:
Atjaunojot sarakstu, mēs redzam ka darbnespējas lapa B ir piereģistrēta e-Veselības sistēma ar statusu "Slēgta":

8. Tagad varam izrakstīt šai lapai turpinājumu - atvērt otro B lapu. Spiežam uz pogu sadaļā "Darbnespējas lapas B". Ja paciente ir norādīta, tad sistēma uzreiz jaunajā logā brīdina par to, ka pacientei ir atvērta epizode.

9. Spiežot uz rindiņu ar epizodes informāciju, mēs norādām ka lapu, kuru plānojam atvērt, mēs vēlāmies pievienot šai epizodei. Nākamajā solī sistēma atver darbnespējas lapas formu. Tā kā abas lapas ir sasaistītas vienā epizode, mēs jaunajā lapā norādām, ka šī lapa ir turpinājums iepriekšējai lapai:
Sistēma automātiski aizpilda laukus: cēlonis un darbnespējas sākuma datums, ņemot vērā iepriekšējās lapas informāciju. 

Tā kā šī lapa ir pēcdzemdību lapa, tad mēs mainām cēloni uz "Dzemdniecība", pārbaudām vai ir aizpildīts lauks "Pamatojums nesūtīt pie ārsta - speciālista" - Nosūtījums izrakstīts papīra formā.  Ja nepieciešams aizpildām arī pārējus laukus un spiežam pogu "Saglabāt".

10. Pēc saglabāšanas darbnespējas lapa tiek saglabāta gan SmartMedical sistēmā, gan informācija tiek sūtīta uz e-Veselības sistēmu, par ko radīsies sistēmas paziņojums dzeltenā krāsā pašā lapā, kā arī statuss darbnespējas lapu B sarakstā.


11. Kad lapa ir piereģistrēta darbnespējas lapu B sarakstā pretī atvērtai lapai radīsies zaļais simbols:
Lapai tika piešķirts arī e-Veselības numurs:
Pacientes atvērtajā epizodē ir redzamas abas lapas:
Slēgt darbnespējas epizode var tad, kad būs slēgta arī pēdēja darbnespējas lapa.
Comments