6. Veidot e-Darbnespējas lapu uz anulētas lapas pamata

Atverot anulētu lapu, uz tas pamata var veidot līdzīgu eDarbnespējas lapu ar nepieciešamām korekcijām.
Nospiediet pogu 
"Veidot jaunu lapu" un atvērsies forma, kur lauki būs aizpildīti ar informāciju no anulētas lapas. Nokopēto informāciju var koriģēt un saglabāt jaunu korektu slimības lapu.

Comments