7. Aizvietošana, slēdzot e-Darbnespējas lapu


Ja e-Darbnespējas lapu slēdz cits ārsts, obligāti norāda pamatojumu laukā „Aizvietošanas pamatojums”:

Comments