e-Darbnespējas lapas statusa un satura sinhronizācija (pārņemšana no e-Veselības sistēmas)

Iespēja automātiski ieslēdzas gadījumos, kad pieprasot informāciju par darbnespējas lapu no e-Veselības sistēmas, konstatēta atšķirība darbnespējas lapas statusos SmartMedical un e-Veselības sistēmās. 
Iespējamas, piemēram, šādas nesakritības:
- atverot e-Darbnespējas lapu SmartMedical sistēmā, tās statuss ir "Kļūda" (e-Veselības numurs nav piešķirts), bet e-Veselības sistēmā lapa ir reģistrēta ar statusu "Atvērta"
- pēc e-Darbnespējas lapas slēgšanas, SmartMedical sistēmā tās statuss ir "Atvērta" (e-Veselības numurs ir piešķirts), bet e-Veselības sistēmā statuss ir "Slēgta"
pēc e-Darbnespējas lapas anulēšanas SmartMedical sistēmā tās statuss ir "Atvērta" vai "Slēgta" (e-Veselības numurs ir piešķirts), bet e-Veselības sistēmā  statuss  ir "Anulēta"
Lai pārbaudītu e-Darbnespējas lapas statusu, atver lapas formu un klikšķina uz jautājuma zīmes ikonas lapas numura rindā :
Tiek attēlota forma informācijas par e-Darbnespējas lapu 
 pieprasīšanai e-Veselības sistēmā.  Atvērtajā formā klikšķina pogu "Meklēt":
Ja saņemot informāciju no e-Veselības sistēmas, DNL statusi 
sistēmās ir atšķirīgi, tiek attēlota poga "Sinhronizēt DNL statusu":
Klikšķinot pogu, SmartMedical sistēma pārņem 
darbnespējas lapas informāciju no e-Veselības sistēmas:
statuss "Atvērta" - SmartMedical sistēmā lapai tiek piešķirts statuss un numurs no e-Veselības sistēmas,
statuss "Slēgta" - SmartMedical sistēmā lapai tiek piešķirts statuss, slēgšanas datums un iemesls, kā arī informācija par lapas slēdzēju,
statuss "Anulēta" - SmartMedical sistēmā lapai tiek piešķirts statuss, anulēšanas datums un iemesls, kā arī informācija par anulētāju.

Comments