1.7. Kā konfigurēt e-Darbnespējas lapas attēlošanai papildus sarakstos

e-Darbnespējas lapu saraksti, kas palīdz pārvaldīt lapas, kas atvērtas ilgāk nekā:
- 10 dienas (A lapas)
- 30 dienas, un kurām nav atzīmes par nosūtīšanu pie speciālista (B lapas) 
26 nedēļas, un kurām nav atzīmes par nosūtīšanu pie speciālista (B lapas) 
52 nedēļas, un kurām nav atzīmes par nosūtīšanu pie speciālista (B lapas) 

Šo funkcionalitāti var iespējot sadaļā Sistēmas konfigurācija > e-Veselība > e-Veselības iestatījumi

e-Darbnespējas lapu saraksts ar kļūdainajām e-DNL lapām. Tas satur visas uz e-Veselības sistēmu nosūtītās lapas, kurām e-Veselības sistēma nav piešķīrusi numuru kļūdas dēļ. Šajās lapās jāizlabo kļūdas un jānosūta uz e-Veselības sistēmu atkārtoti. Iespējams, ka lapa ir kļūdaina tāpēc, ka e-veselības sistēmā šim pacientam nav slēgta iepriekšējā lapa. Tad ieteicams pieslēgties e-veselības sistēmai un pārliecināties, ka iepriekšējā pacienta darbnespējas lapa netraucē izveidot jaunu DNL lapu.
Comments