5. Parastā recepte, norādot vielu

Parastā recepte, norādot vieluIzrakstīt parasto recepti var no sadaļām "Receptes", "Parastās receptes" vai "Īpašās receptes", spiežot pogu vai sadaļā "SmartMedical > Pacients > e-Veselība" sānu izvēlnē, spiežot pogupretī jebkurai recepšu sadaļai. Gadījumā, ja iepriekš Jums netika izvēlēts konkrēts pacients, sistēma atvērs pacienta meklēšanas logu:
Sarakstā izvēlēsimies vienu pacientu. Spiežot uz rindiņu ar pacienta informāciju sarakstā, programma atver eReceptes aizpildīšanas formu:

Obligāti aizpildāmie lauki parastām eReceptēm:
 • receptes tips (pēc noklusējuma "Parastā recepte", bet to var mainīt uz "Īpašo")
 • izrakstīšanas datums (tā kā šajā laukā vienmēr raksta šodienas datumu, sistēmā tas tiek norādīts automātiski)
 • derīguma termiņš (pēc noklusējumā ir norādīts maksimāli iespējams termiņš saskaņā ar MK noteikumiem, bet termiņu var saīsināt, spiežot pogu)
 • lauks "Viela", kas ir sasaistīts ar aktuālajiem e-Veselības medikamentu klasifikatoriem
 • stiprums (tiek aizpildāms automātiski, ja medikaments tiek izvēlēts no klasifikatora vai tiek aizpildāms manuāli, ja no klasifikatora tiek izvēlēta viela)
 • forma (tiek aizpildāms automātiski, ja medikaments tiek izvēlēts no klasifikatora vai tiek aizpildāms manuāli, ja no klasifikatora tiek izvēlēta viela)
 • izrakstītais daudzums un tā mērvienība
 • lietošanas norādījumi
 • ārsts (pēc noklusējuma sistēma norāda programmas lietotāja datus, bet lietotāju var nomainīt spiežot pogu 

Papildus aizpildāmie lauki (NAV OBLIGĀTI):
 • veidlapas sērija un numurs (ja šīs lauks tiek aizpildīts, tad OBLIGĀTI pacientam ir jāiesniedz recepte drukātā veidā)
 • diagnoze (var izvēlēties no aktuālā e-Veselības klasifikatora)
 • ilgums (gadījumā, ja recepte tiek izrakstīta uz laiku ilgāku par 3 mēnešiem)
 • atzīme "Zāles nedrīkst aizvietot" - ja šī atzīme tiek ielikta, tad obligāti ir jāaizpilda lauks "Aizvietošanas aizlieguma pamatojums"
 • saņēmēji "Tikai pacients" vai citu saņēmēji personas dati: vārds, uzvārds un personas kods. Ja citi saņēmēji ir jūsu sistēmas pacientu datu bāzē, tad tos var atrast spiežot pogu . Pēc noklusējuma sistēma sūta pacienta datus, uz kura tiek izrakstīta recepte.
Aizpildām nepieciešamus laukus, norādot veidlapas sēriju un numuru, receptes tipu - "Parastā", derīguma termiņu. Lai izvēlētos vielu no e-Veselības klasifikatora, atzīmējam ka lietosim lauku "Aktīvā viela" un spiežam pogu :
Atvērsies vielas vai zāļu grupas meklēšanas logs, kurā var ierakstīt vielas nosaukumu vai tikai pirmos 5 burtus un spiežot pogu "Filtrēt" vai ENTER uz klaviatūras, sistēma parāda meklēšanas rezultātus:
Sistēma sameklē klasifikatorā nepieciešamo vielu, izvēloties to no saraksta ierakstam receptes formā:
Sistēma automātiski aizpilda arī laukus "Stiprums" un "Forma", lietojot informāciju no klasifikatora. Pārējos laukus aizpildām manuāli. Lauku "Lietošana" var aizpildīt rakstot brīvo tekstu vai lietojot šablonus, spiežot pogu :
Kad lietošanas norādījumi un dozēšana ir izvēlēti no piedāvātiem variantiem, spiežam pogu "Saglabāt". Norādījumi parādīsies receptes formā. Pārējie lauki tiek aizpildāmi pēc nepieciešamības. Lai izrakstītu recepti spiežam pogu "Saglabāt".

Pēc pogas "Saglabāt" nospiešanas logā parādās sistēmas paziņojums par receptes nosūtīšanu uz e-Veselības sistēmu:

"Parasto recepšu" sarakstā parādās jauns ieraksts ar jaunu recepti, kas gaida reģistrāciju e-Veselības sistēmā. Kamēr recepte netika reģistrēta e-Veselības sistēmā laukā "Sērija un numurs" parādās veidlapas sērija un numurs.
Atjaunojot recepšu sarakstu, pēc brīža sarakstā parādās receptes reģistrācijas numurs e-Veselības sistēmā un statuss ar zaļo simbolu:
Atverot šo recepti, redzam receptes informāciju un varam to izdrukāt, spiežot pogu "Drukāt" (tā kā norādījām veidlapas sēriju un numuru, tad šī prasība ir obligāta - iesniegt pacientam recepti drukātā veidā).
Parastās receptes izdruka izskatās šādi:

Comments