6. Parastā recepte, lietojot šablonus

Atveram parastās receptes aizpildīšanas formu, spiežot pogu  sadaļā "Receptes", "Parastās receptes" vai "Īpašās receptes" vai spiežot pogupretī jebkurai recepšu sadaļai sānu izvēlnē "SmartMedical > Pacients > e-Veselība"Gadījumā, ja iepriekš Jums netika izvēlēts konkrēts pacients, sistēma atvērs pacienta meklēšanas logu:
Sarakstā izvēlēsimies vienu pacientu. Spiežot uz rindiņu ar pacienta informāciju sarakstā, programma atver eReceptes aizpildīšanas formu:
Receptes formu var aizpildīt, lietojot šablonus. Spiežot pogu
 formas augšdaļā, atvērsies logs ar gatavo šablonu sarakstu:
Logā var parādīties agrāk saglabāto šablonu saraksts, no kura var izvēlēties vienu ierakstu. Spiežot uz to, sistēma aizpildīs eReceptes formu ar šablona saturu. Lauki, kas jāaizpilda manuāli ir iezīmēti ar sarkano krāsu:
eReceptes forma ir aizpildīta - to var saglabāt. Spiežam pogu "Saglabāt".
eRecepšu kopējā sarakstā "SmartMedical > Pacients > e-Veselība > Receptes" parādās jauns ieraksts ar jaunu recepti:
Kad eRecepte ir piereģistrēta e-Veselības sistēma, sarakstā parādās e-Veselības piešķirtais numurs un statuss "Saņemts apstiprinājums" ar simbolu zaļā krāsā:
Recepti var izdrukāt un iesniegt pacientam.
Comments