8. Parastā recepte uz laiku ilgāku par 3 mēnešiem

Lai izrakstītu recepti uz laiku ilgāku par 3 mēnešiem, atveram receptes formu:
Obligāti aizpildāmie lauki šajā scenārijā būs: 
  • derīguma datums (ilgāks par 3 mēnešiem)
  • diagnoze
  • viela vai medikaments
  • stiprums
  • forma
  • daudzums
  • lietošanas norādījumi
  • lietošanas ilgums (pieņemšanas kurss ilgāks par 3 mēnešiem)
  • ārsts
Pārējos laukus var aizpildīt pēc nepieciešamības.

Laukā "Derīguma datums" norādām datumu ilgāku par 3 mēnešiem no izrakstīšanas dienas:
Diagnozi var izvēlēties no klasifikatora, spiežot pogu pretī laukam "Diagnoze"
Atvērsies logs, kurā var izvēlēties diagnozi, norādot diagnoze kodu vai diagnozes atslēgvārdu.
Lai aizpildītu lauku "Aktīvā viela" vai "Medikaments" ir jāizvēlas attiecīgais lauks un jānospiež poga  pretī laukam:
Atvērsies zāļu vielas vai medikamenta meklēšanas logs, kurā var ievadīt meklēšanas parametru - medikamenta nosaukumu vai nosaukuma pirmos 5 burtus:
Aizpildām arī pārējos laukus, norādot daudzumu, lietošanas norādījumus un OBLIGĀTI ilgumu, kas atbilst derīguma datumam.
Kad visi lauki ir aizpildīti, spiežam pogu "Saglabāt".
Recepšu sarakstā parādās tikko izrakstīta recepte ar statusu "Gaida nosūtīšanu uz e-Veselības sistēmu" ar dzelteno simbolu.
Kad tiks saņemta atbilde no e-Veselības, dzeltens simbols nomainīs krāsu uz zaļo un receptei tiks piešķirts e-Veselības numurs, kuru var redzēt kolonnā "Sērija + Nr." 
Ievērojot to, ka e-Receptē mēs norādījām veidlapas sēriju un numuru, tad attiecīgi iesniedzam pacientam recepti drukātā veidā:

Comments