Automātiskā visbiežāk izrakstāmā medikamenta tipa iestatīšana e-Receptē

Lai ieslēgtu šo opciju sistēmā, sadaļā "Sistēmas konfigurācija > e-Veselība > Recepšu pārbaudes iestatījumi" laukā "Medikamenta tips pēc noklusējuma" norāda vēlamo tipu: 
  • Viela/Grupa, 
  • Medikaments,
  • Zāļu apraksts brīvā tekstā. 
Saglabājiet iestatījumu! 
Iestatījums neierobežo izvēli e-Receptes formas aizpildīšanas brīdī, bet samazina atkārtoto darbību skaitu e-Receptes aizpildīšanas brīdī (būs aktivizēta izvēlētā radiopoga). Noklusējuma iestatījums ir "Zāļu apraksts brīvā tekstā".

Piemēram, izvēloties noklusēto medikamenta tipu - "Medikaments", atverot jaunu e-Receptes formu aizpildīšanai, ir izvēlēta norādītā opcija:
Ja nepieciešams, izvēlas citu radiopogu.
Comments