Recepšu ierobežojumi

Tā kā recepšu izrakstīšanā jāņem vērā daudz dažādi faktori (piemēram, bīstamas blaknes pie atkārtotas vai biežas kādas aktīvās vielas lietošanas), kurus ne vienmēr viegli paturēt prātā, SmartMedical izveidots papildus kontroles mehānisms, kas ārstam palīdz sekot, lai viņš neizrakstītu recepti kādam pacientam ar noteiktu diagnozi vairāk nekā ieteicams noteiktajā laika periodā. 
Piemēram, ir noteikts rekomendējamais daudzums (reižu skaits kādā laika periodā), kuru pārsniedzot, var tikt novērotas nevēlamas, bīstamas plaknes. Kontroles mehānisms nodrošina, ka pie vienreizēja atbilstoši strukturēta ierobežojuma saglabāšanas, sistēmas pārbaude brīdina ārstu, ka ierobežojuma pieļaujamā vērtība ir pārsniegta.

Lietotājs var pievienot ierobežojumu katrai konkrētajai ķīmiskajai vielai, izmantojot saskarni "Sistēmas konfigurācija> E-veselība> Recepšu ierobežojumi".
Tiek atvērts esošo ierobežojumu saraksts. Pēc noklusētā sistēmā pievienots (iebūvēts) viens ierobežojums - aktīvajai vielai R03AC02 ar astmu saistītajām diagnozēmJ45.0 – J45.9
Limits: 2
Periods (mēneši) 12
Tādējādi, ja ārsts izrakstīs šo medikamentu 12 mēnešu periodā vairāk nekā 2 reizes, tiks attēlots brīdinājums par nopietnām blaknēm pie šāda medikamenta izrakstīšanas daudzuma un biežuma.

Lai lietotājs pievienotu jaunu ierobežojumu, formā jāievada ATĶ kodu, laika periodu, vienu vai vairākas diagnozes, brīdinājuma informāciju, piemēram:
Konkrētais piemērs pievienots uzskatāmībai (saturs neraksturo reālu pielietošanas scenāriju). Iestādes var definēt savus recepšu ierobežojumus (pēc nepieciešamības), ja to izmantošana atvieglotu ārsta darbu, rūpētos par pacienta veselības stāvokļa uzlabošanu/saglabāšanu vai tml.

Comments