3. Sadaļa "Īpašās receptes"

Īpašas e-receptesAtverot sadaļu "Īpašās receptes", tiek attēloti:
 • augšdaļā (uz dzeltena fona):
  • filtra lauki,
  • poga "Filtrēt datus" detalizētai  informācijas atlasei sarakstā,
  • poga "Noņemt filtru". Klikšķis uz šīs pogas attīra visus filtra laukus. Izņēmums ir receptes Izveides datuma lauks - pēc filtra noņemšanas tas tiek iestatīts uz noklusēto - šodienas datumu.
 • 3 ikonas paneļa kreisajā pusē,
 • saraksts ar izrakstītajām īpašajām receptēm (pēc noklusētā - dati par tekošo dienu).
Par katru recepti sarakstā pieejama šāda informācija
 • izrakstīšanas datums
 • ārsta un pacienta informācija, 
 • e-Veselības reģistrācijas numurs
 • medikamenta/vielas nosaukums
 • medikamenta forma,
 • pacienta diagnozes kods, 
 • kompensācijas apjoms procentos, 
 • stiprums
 • daudzums
 • lietošanas ilgums
 • lietošanas veids
 • receptes statuss,
 • receptes statuss e-Veselības sistēmā.
Ja recepte vēl nav  nosūtīta uz e-veselības sistēmu, tās statuss e-veselības sistēmā tiek attēlots ar zilu bultiņu (gaida nosūtīšanu uz e-veselības sistēmu). 
Šādai e-receptei nav aizpildīta lauka "Sērija + Nr." vērtība (nav saņemts receptes reģistrācijas numurs no e-veselības sistēmas).

Filtra daļā izvēloties noteiktus atlases parametrus: izrakstīšanas datuma intervālu, receptes numuru, ārstu, pacientu, medikamentu vai izrakstīto vielu, iespējams atlasīt noteiktu īpašo recepšu apakškopu. 
e-Receptei SmartMedical sistēmā var būt divi statusi : izrakstīta vai anulēta.
Ieķeksējot izvēles rūtiņu "Rādīt arī atsauktās", sarakstā tiks attēlotas arī šāda statusa receptes:

Saraksta pēdējā ailē attēlotā ikona kalpo e-Receptes dublēšanai. Tiek izveidota jauna recepte, kurai ir aktuāls izveidošanas datums un derīguma termiņš, bet visi pārējie parametri ir kā receptei, no kuras tā tika veidota.

Sadaļas sānu izvēlnē ir 3 ikonas:
klikšķinot ikonu, tiek attēlotas konkrēta pacienta receptes,
klikšķinot ikonu, tiek atjaunota recepšu saraksta informācija.
- klikšķinot ikonu , atveras receptes izrakstīšanas forma.
Ja pacients nav izvēlēts, vispirms veic pacienta meklēšanu:
Piemēram, var meklēt pēc daļas no personas koda, kā redzams attēlā.
Kad pacients atrasts un izvēlēts (klikšķinot uz atbilstošā ieraksta atlases rezultātu sarakstā), tiek atvērta forma receptes datu ievadīšanai.

Īpašā recepte, norādot aktīvo vielu 

Īpašā recepte.mp4


Ja ārsts paredzējis izrakstīt recepti, norādot aktīvo vielu, klikšķina uz brūnās lupas ikonas iepretim laukam "Viela":
Atveras forma aktīvās vielas norādīšanai. Vielu viegli norādīt, veicot atlasi pēc tās koda vai nosaukuma fragmenta:
Klikšķina pogu "Filtrēt", lai iegūtu atbilstošo rezultātu sarakstu:
Sarakstā klikšķina uz vēlamā vielas ieraksta (piemēram, uz pirmā ieraksta).
Receptes formā klikšķina pogu "Meklēt medikamentus", lai receptē norādītu vēlamo medikamenta stiprumu un formu.

Attēlotajā sarakstā klikšķina uz  vēlamā ieraksta:
Receptes formā tiek attēlota informācija (tai skaitā, stiprums un iepakojuma informācija, daudzums) no lietotāja izvēlētā ieraksta:

Turpina aizpildīt informāciju receptes formā.
Laukiem, kam blakus attēlota lupas ikona, iespējama meklēšana atbilstošajā klasifikatorā. 
Piemēram, klikšķinot uz lupas ikonas pie lauka "Kompensācija, %", atveras forma ar diagnožu sarakstu un kompensācijas apjomu (atbilstoši norādītajai aktīvajai vielai):
Izvēlas pacientam atbilstošo diagnozes un kompensācijas apjoma kombināciju. 
Klikšķina uz ieraksta sarakstā - receptes formā tiek aizpildīta gan kompensācijas, gan diagnozes informācija un nav papildus jāveic tās norādīšana.

Aizpilda ar zvaigznīti atzīmētos laukus receptes formā un pārējos laukus (pēc nepieciešamības). 
Recepti pārbauda (poga "Pārbaudīt") un saglabā (poga "Saglabāt"). Pēc saglabāšanas recepte automātiski tiek nosūtīta uz e-veselības sistēmu, ja validācijā nebija atrastas kļūdas.

Īpašā recepte, norādot medikamentu
Izvēloties zāles pēc medikamenta, rīkojas līdzīgi kā iepriekšējā scenārijā, bet vispirms noklikšķina atbilstošo radiopogu
atlasa medikamentu. Atveras forma "Medikamentu saraksts", kurā iespējama medikamenta meklēšana pēc vairākiem atribūtiem:
 • medikamenta tipa,
 • medikamenta nosaukuma,
 • iepakojuma formas,
 • aktīvās vielas,
Iespējams norādīt vairākus atlases kritērijus vienlaicīgi, lai nodrošinātu pēc iespējas precīzāku rezultāta atbilstību lietotāja mērķim.

Izvēloties atlases kritērijus filtra laukos un klikšķinot pogu "Filtrēt", tiek attēloti visi kritērijiem atbilstošie ieraksti:
Ja kāds medikaments nav pieejams, sarakstā pirms tā nosaukuma tiek attēlota sarkana izsaukuma zīme ! . Skat. pēdējo tabulas ierakstu! 
Jāņem vērā, ka pieejamības informācija e-veselības sistēmā tiek regulāri atjaunota, bet iespējama zināma laika (līdz nedēļai) nobīde.

Klikšķinot uz "i" burta kādā ierakstā (pēdējā ailītē), atsevišķā formā tiek attēlota papildus informācija par konkrēto medikamentu no valsts Zāļu reģistra.
 • Izvēlas vajadzīgo medikamentu, klikšķinot uz tā ieraksta (jebkurā citā ailītē, izņemot pēdējo). Medikamenta informācija (forma, stiprums, daudzums) tiek attēlota receptes formā:
 Aizpilda ar zvaigznīti atzīmētos laukus receptes formā un pārējos laukus pēc nepieciešamības. 
Tā kā ārsts receptē norādījis konkrētu medikamentu (nevis aktīvo vielu), jāievada šādas darbības pamatojums. Šim nolūkam ārsts var izmantot paša sagatavotu atkārtoti izmantojamu šablonu. Disketes ikona kalpo šablona izveidošanai, bet otra ikona - tā pielietošanai (pieejamo šablonu saraksta attēlošanai), kad tas nepieciešams.
Ja medikamentu nedrīkst aizvietot, ieķeksē izvēles rūtiņu un ievada aizvietošanas aizlieguma pamatojumu:

Medikamenta lietošanai sagatavots šablons ar iespēju izvēlēties, bet iespējama arī teksta ievade brīvā formā. Iespējama šablona vērtību kombinācijas izveide:
Izvēlēto norādījumu kombināciju saglabā, klikšķinot pogu "Saglabāt" lietošanas un dozēšanas formā.

Recepti pārbauda (poga "Pārbaudīt") un saglabā (poga "Saglabāt"). Pēc saglabāšanas recepte automātiski tiek nosūtīta uz e-veselības sistēmu, ja validācijā nebija atrastas kļūdas.
Ja validācijā atrastas kļūdas, lietotājs detalizē kļūdu informāciju (klikšķinot uz zilās saites) un kļūdas novērš.

e-Receptes iespējamie statusi  e-Veselības sistēmā:
- zila bultiņa - e-Recepte gaida nosūtīšanu uz e-Veselības sistēmu, sistēmas nosūtīšanas process vēl nav apstrādājis recepti,
 - nosūtīta, gaida apstiprinājumu,
   - ķeksītis uz zaļa fona - veiksmīga e-Receptes reģistrācija e-Veselības sistēmā,
   - sarkanas krāsas brīdinājums - konstatēta kļūda e-Receptē, tāpēc tā nav reģistrēta e-Veselības sistēmā. 
Šādā gadījumā recepte jāatver un kļūda jāizlabo
Atverot recepti, tiek attēlots panelis ar sārtu fonu, kas satur informāciju par identificētajām kļūdām:
E-veselības sistēma atgriež kļūdu, piemēram, ja:
 • recepti izrakstījusī ārstniecības persona nav autorizēta darbam ar e-veselības sistēmu,
 • ārstniecības personai (atbilstoši tās specialitātei) nav tiesību izrakstīt konkrēto recepti (medikamentu vai aktīvo vielu) ar tajā norādīto kompensācijas apjomu,
 • ja medikaments izrakstīts uz periodu, kas pārsniedz pieļaujamo,
 • pacienta vecums vai dzimums neatbilst kompensācijas noteikumiem u. c. gadījumos, kad tā konstatējusi neatbilstības receptes saturā.Comments