2. Sadaļa "Parastās receptes"

Parastās e-receptesSadaļā "Parastās receptes" var redzēt sarakstu ar izrakstītajām parastajām receptēm. 


Parasto recepšu sarakstā var redzēt īsu informāciju par katru recepti: izrakstīšanas datums, ārsta un pacienta informācija, veidlapas sērija un numurs vai e-Veselības reģistrācijas numurs, medikaments/viela, diagnoze, kā arī statuss e-Veselības sistēmā.
Sadaļas augšdaļas dzeltens lauks ir paredzēts recepšu šķirošanai un meklēšanai pēc noteiktiem parametriem - pēc izrakstīšanas datuma, derīguma termiņa, receptes numura, ārsta un pacienta datiem, kā arī pēc medikamenta vai izrakstītas vielas.

Zem sadaļas nosaukuma atrodas sānu izvēlne. Tajā ir paredzētas dažādas opcijas darbam ar eReceptēm.
- spiežot pogu , atvērsies receptes izrakstīšanas forma. Tā ir viena forma jebkuram receptes tipam.
- spiežot pogu, var apskatīt receptes izrakstītas konkrētam pacientam
- spiežot pogu, var atjaunot recepšu sarakstu
- spiežot pogu, izsauksies datu apmaiņas process ar e-Veselības sistēmu


Recepšu saraksta pēdējās koloniņās atspoguļojas eReceptes statusi. 

eReceptēm var būt divi statusi SmartMedical sistēmā: eRecepte izrakstīta un eRecepte anulēta.

Iespējamie statusi eReceptēm e-Veselības sistēmā:
   - zīme dzeltenā krāsā - eRecepte tiek sūtīta uz e-Veselības sistēmu un gaida apstiprinājumu
 - zīme zaļā krāsā - veiksmīga eReceptes reģistrācija e-Veselības sistēmā
 - zīme sarkanā krāsā - e-Veselības sistēma konstatēja kļūdu eReceptē un tā netika reģistrēta e-Veselības sistēmā. 
            Šajā gadījumā ir jāatver Receptes forma un jāizlabo norādīta kļūda.
Comments