Statuss "Kļūda" e-Darbnespējas lapām un e-Receptēm pēc SmartMedical pārbaudēm pirms sūtīšanas uz e-Veselību

Pirms sūtīt sagatavoto e-Recepti vai e-Darbnespējas lapu uz e-Veselības sistēmu SmartMedical piedāvā veikt lokālās pārbaudes, kas samazina nepieņemto dokumentu skaitu e-Veselības sistēmā un palīdz ātrāk novērst nepilnības un ātrāk veiksmīgi reģistrēt izrakstītus dokumentus e-Veselības sistēmā.

Pārbaudes notiek brīdī, kas e-Receptes vai e-Darbnespējas lapas izrakstītājs saglabā sagatavoto dokumentu. Ja dokumentos SmartMedical sistēma konstatē kļūdas, tad dokumenta augšdaļā parādās sarkans paziņojums ar pārbaudes rezultātu un atrastām kļūdām:
   

Spiežot linku "Datu pārbaudes rezultātus skatieties šeit", var redzēt kādas tieši kļūdas ir jālabo, lai veiksmīgi nosūtītu dokumentu uz e-Veselības sistēmu.
   


Visām e-Receptēm un e-Darbnespējas lapām, kurām SmartMedical sistēma konstatēja kļūdas lok
ālās pārbaudes reizē, e-Recepšu un e-Darbnespējas lapu sarakstos tiek piešķirts statuss  "Kļūdaina". Šāda e-Recepte vai e-Darbnespējas lapa nevar tikt nosūtīta uz e-Veselības sistēmu un vizuāli sarakstā tā tiek atspoguļota ar sarkano simbolu Attiecīgi tā arī nokļūt sarakstā "Kļūdainas e-Receptes" vai "Kļūdainas e-Darbnespējas lapas". Tas nozīmē, ka e-Receptei vai e-Darbnespējas lapai obligāti nepieciešami labojumi saskaņā ar norādīto kļūdu sarakstu attiecīgajās dokumenta laukos, pacienta kartē vai ārsta-lietotāja profilā, lai tā tiktu veiksmīgi reģistrēta e-Veselības sistēmā. 


!Uzmanību! Ja Jūs nevēlāties lietot šo pārbaudes funkciju e-Receptēm, tad atslēgt šo opciju var sadaļā "Sistēmas konfigurācija > e-Veselība > e-Receptes pārbaudes iestatījumi":

Comments