Jaunumi SmartMedical sistēmā

Pievienots lauks pacienta-ārzemnieka personas koda ievadīšanai, ko izmanto apdrošināšanas online norēķiniem, izņemot AAS "Balta" klientus.

Viens klikšķis, un tikko noformētā darījuma e-kvīts dokuments (pdf fails) ir nosūtīts uz pacienta e-pastu
Uzziniet, kā ātri atbrīvoties no papīru kalniem, šeit...
Ar paroli (nosūtītu kā SMS) aizsargāts pacienta medicīniskais dokuments (zip fails) nosūtīts uz pacienta e-pastu.

Ja ir kāda ļoti svarīga informācija par pacientu, kas ārstam vienmēr jāpatur prātā, ir izveidota iespēja pacientam pievienot Signālatzīmi. Tā tiek attēlota pacienta kartes galvenē, kā arī pie pacienta pieraksta - formas lejasdaļā u.c. - ar vizuāli labi pamanāmu noformējumu (sarkanā krāsā) - uzmanības pievēršanai (ja atzīmei norādīts tips "Svarīga"). Piemēram, šādi var pievērst uzmanību pacientam konstatētajām alerģijām, medikamentu blaknēm, kontrindikācijām un citiem svarīgiem faktiem, novērojumiem, pazīmēm, stāvoklim utml. (pēc ārsta ieskata).


Tā kā recepšu izrakstīšanā jāņem vērā daudz dažādi faktori (piemēram, bīstamas blaknes pie atkārtotas vai biežas kādas aktīvās vielas lietošanas), kurus ne vienmēr viegli paturēt prātā, SmartMedical izveidots papildus kontroles mehānisms. Tas ārstam palīdz sekot, lai pacientam ar noteiktu diagnozi izrakstītu recepti, nepārsniedzot noteiktajā laika periodā ieteicamo skaitu. Kontroles mehānisms nodrošina, ka sistēmas pārbaude brīdina ārstu, ka pārsniegts ieteicamo reižu skaits, tādējādi pievēršot uzmanību pacienta veselības saudzēšanai. Lietotājs var pievienot ierobežojumu katrai ķīmiskajai vielai, norādot periodu un reižu skaitu, ko nebūtu ieteicams pārsniegt.

SmartMedical Pacienta sadaļā pievienota iespēja saglabāt strukturētu informāciju par pacienta veselībai svarīgiem mērījumiem, piemēram: svaru, asinsspiedienu, pulsu un izsekot šo rādījumu dinamikai laika gaitā. Ārsts apskatē (konkrētā datumā) fiksē rādījumus šim nolūkam paredzētās formas atbilstošajos laukos. Kad ārsts veic mērījumus atkārtoti, tos atkal var ievadīt formā (saglabājot arī jauno apskates datumu). Ārsts var veikt  gan vienu, gan vairākus mērījumus un sarakstā sekot rādījumu dinamikas izmaiņām. Rādītājs (Body mass index),  tiek izrēķināts no pacienta masas un garuma rādījumiem, tāpēc nav manuāli rediģējams. Pārsniedzot noteiktu slieksni, tas norāda uz liekā svara problēmu.


No šī gada 1. aprīļa, Latvijā izrakstot A saraksta zāles kompensācijas sistēmas ietvaros, īpašajās receptēs jālieto zāļu starptautiskais nepatentētais nosaukums (SNN), lai aptiekā varētu izsniegt references vai zemākās cenas līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles. Atbilstoši prasībām, SmartMedical nodrošināta iespēja izrakstīt e-recepti pēc aktīvās vielas, piesaistot zāļu formas, stipruma un devas informāciju.

Ārsts norāda aktīvo vielu (kodu vai nosaukuma daļu) un veic meklēšanu medikamentu sarakstā. Ārstam nav manuāli jāievada zāļu stiprums, forma, deva un daudzums - tikai jāizvēlas no sistēmas piedāvāto atlases rezultātu saraksta. Funkcionalitāte nodrošina, ka pēc aktīvās vielas izvēles iespējams iegūt diagnožu un tām atbilstošo kompensācijas apjomu kombinācijas. Izrakstītā medikamenta daudzumu receptē, ja nepieciešams, koriģē.

Pilnveidotā funkcionalitāte veiksmīgi notestēta sadarbībā ar e-Veselības sistēmu. E-receptes dati netiek sūtīti uz e-veselības sistēmu, ja Smart Medical sistēma konstatējusi kļūdas receptē. Ārstniecības persona saņem detalizētu informāciju par receptē atrastajām nepilnībām. Savukārt, ja no e-veselības sistēmas saņemta informācija par neveiksmīgu e-receptes apstrādi, Smart Medical sistēmā nepilnības iespējams ātri novērst un nosūtīt recepti atkārtoti uz e-veselības sistēmu.  Lasīt vairāk par iespēju šeit>>

Tagad SmartMedical sistēmā var noskaidrot pacienta apdrošināšanas statusu valsts veselības apdrošināšanas ietvaros un to, kāda apjoma pakalpojumu "grozu" pacients ir tiesīgs saņemt no valsts budžeta līdzekļiem. Jauna funkcionalitāte strādā tiešsaistē ar e-Veselības sistēmu un atspoguļo to informāciju, kas ir e-Veselības sistēmas datubāzēs. Atgādinām, ka šai informācijai šobrīd vēl ir informatīvs raksturs, jo saskaņā ar MK noteikumu grozījumiem valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu dalīšana ir atlikta līdz 2019. gada 1. jūlijam. Tas nozīmē, ka līdz minētajam termiņam ārstniecības iestādes turpinās sniegt veselības aprūpes pakalpojumus līdzšinējā kārtībā, neņemot vērā pacientu apdrošināšanas statusus. Funkcionalitāte veiksmīgi izgāja testēšanas procesu tiešsaistē ar e-Veselības sistēmu un jau šobrīd ir pieslēgta visiem SmartMedical lietotājiem un gatava lietošanai jebkurā brīdīLasiet vairāk par iespēju šeit >>

Medicīniskās veidlapas sadaļā "Pacients"

SmartMedical sistēmas sadaļa "Pacients: Medicīniskas formas" ir papildināta ar divām jaunām veidlapām: "Ginekologa apskate" un "Oftalmologa apskate"Ātrākai veidlapu noformēšanai sistēma piedāvā ārstiem iespēju veidot šablonus, saglabājot gan visu formas aizpildījumu kopumā, gan katra formas atsevišķā lauka aizpildījumu. Šabloni ar dažādām regulāri lietojamām kombinācijām ļauj ātrāk aprakstīt katra pacienta individuālo gadījumu, minimizēt kļūdas un vairāk laika veltīt pacienta apskatei.

Sistēmas papildfunkcija: Zāļu verifikācijas modulis
2019. gada 9. februārī stājās spēkā Viltoto zāļu direktīvas un Deleģētā Regulas noteikumi, kas attiecas uz recepšu zālēm, kuru iesaiņojums ir aprīkots ar unikālām drošuma pazīmēm, un atsevišķām bezrecepšu zālēm. Latvijā, tāpat kā 32 citās Eiropas valstīs, uzsāks darbu jauna zāļu drošuma pārbaudes jeb verifikācijas sistēma - Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēma (LZVS). Saskaņā ar noteikumiem regula nosaka kārtību, kā drošuma pazīmes verificē un unikālo identifikatoru dzēš zāļu vairumtirgotāji, ražotāji, slimnīcas, klīnikas, poliklīnikas un veselības centri, kas tiesīgas iedzīvotajiem piegādāt zāles Latvijā.
Ievērojot to, ka SmartMedical sistēmu ikdienā izmanto daudzas poliklīnikas, slimnīcas un veselības centri, mēs izstrādājām papildus funkcionalitāti SmartMedical sistēmai, kas ļauj ārstniecības iestādēm, aptiekām, lieltirgotājiem izpildīt regulā prasītās nepieciešamās darbības un reģistrēt tās tiešsaistē ar Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēmu. Lasiet vairāk par moduli šeit >>


2018. gada 25. maijā stājās spēkā ES Vispārīgā datu aizsardzības regula. Regulas noteikumi paredz jaunas prasības attiecībā uz darbībām ar fiziskās personas datiem veselības aprūpes jomā. SmartMedical, kā medicīnisko datu operators, rūpējoties par datu drošību izstrādājis papildus funkcionalitāti - Personas Datu Aizsardzības moduli, kas palīdz stingrāk regulēt sistēmas lietotāju piekļuves tiesības, paaugstināt datu apstrādes aizsardzību sistēmas robežās un veidot darba vidi, kas atbilst datu aizsardzības regulas prasībām.  Lasiet vairāk par moduli šeit >> 


Izveidota iespēja pārvaldīt ārstniecības/veselības aprūpes iestādes izsniegto tipveida abonementu - noteikta skaita fiksētas cenas nodarbību pakalpojuma - datus. Iespēja pieejama no sistēmas galvenās izvēlnes  un pacienta sadaļas lietotājsaskarnes (pie atbilstošas Smart Medical sistēmas konfigurācijas). Iespējams iegūt dažādas atskaites, tai skaitā, par pakalpojumu sniedzējiem utml.