Sākums‎ > ‎Kas jauns sistēmā?‎ > ‎

02.2018

e-Receptes sānu izvēlnē jaunā apakšsadaļa "Kļūdainas e-Receptes"
atsevišķajā


e-Receptes formas uzlabojumi
Stiprums un tā vienība
Stipruma un tā vienības ievadīšana e-Receptes formā atkarībā no tā, ko Jūs norādāt e-Receptē:  aktīvo vielu/grupu, konkrētu medikamentu vai zāles brīvajā tekstā.
1. Izrakstot vielu vai grupu, stiprums tiek ievadīts ar roku, bet tā vienību var izvēlēties no klasifikatora:
2. Izrakstot medikamentu, stiprums un tā vienība tiek norādīti automātiski no e-Veselības klasifikatora.
3. Izrakstot zāles brīvajā tekstā, stiprums un tā vienība tiek norādīti laukā "Zāles apraksts brīvajā tekstā".


Zāles lietošanas un dozēšanas šablona forma
e-Receptes lietošanas un dozēšanas šablonā ir atdalītas pogas vieglākai kombinēšanai:


e-Darbnespējas lapas formas uzlabojumi

VDEĀK atzinumu saraksts papildināts ar jaunu ziņojumu "Atzinums nav saņemts"
e-Darbnespējas B lapas formā, VDEĀK atzinumu saraksts ir papildināts ar jaunu opciju „Atzinums nav saņemts”Jaunas iespējas modulī "Dienas stacionārs"
Stacionāra epizožu meklētājs ir papildināts ar jauniem meklēšanas parametriem: Nodaļas Nr., Izrakstīšanas datums un Pacienta statusi (visi pacienti, aprēķinātie vai neaprēķinātie pacienti VIS sistēmā):

Stacionāra karšu meklētājs sadaļās "Stacionāra kartes" un "Arhīvs" ir papildināts ar jaunu meklēšanas parametru: Nodaļa. Pēc noklusējuma meklētājs parādā kartes no visam nodaļām. Norādot konkrētu nodaļu tiks parādīti tikai kartes no šīs nodaļas.

Iespēja dienas stacionāra apakšsadaļā "Arhīvs" norādīt kartē statusu "Saņemts arhīvā", kā arī ievadīt papildus informāciju attiecīgajā laukā. 

Arhīva saraksts ir papildināts ar divām jaunām kolonām "Saņemts arhīvā"
 un "Papildus informācija".

Stacionāra kartē ir jauna apakšsadaļa ar iespēju izrakstīt APANS talonus no stacionāra kartes:
Spiežot pogu "Pievienot talonu", atvērsies APANS talona izrakstīšanas logs ar daļēji aizpildītiem laukiem.
Spiežot pogu "Konfigurācija", atvērsies APANS talonu saraksta atspoguļošanas iestatījumi. Ar ķeksīti var atzīmēt kādas kolonas rādīt sarakstā:
Atzīmējot ar ķeksīti APANS talonu no saraksta un s
piežot pogu "Gatavs nosūtīšanai uz NVD sistēmu", talons nokļūt APANS talonu sadaļā "Atskaites > NVD atskaites > Taloni apstrādē > Sagatavots. Gaida aizsūtīšanu."
APANS talonu var arī dzēst no saraksta
 vai atsaistīt no stacionāra kartes.

Kad visi taloni ir apmaksāti, tad lietotājs ar tiesībām "Statistiķis" var atzīmēt kartē "Pacients ir parēķināts VIS sistēmā", kā arī noņemt šo atzīmi. Lai sakonfigurētu šo iespēju sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Dienas stacionārs > Vispārīgie iestatījumi" ir jāatzīmē lietotāju grupas, kam tiks piešķirtas tiesības "Statistiķis".
Turpmāk šie lietotāji var atzīmēt stacionāra kartē, ka "Pacients ir parēķināts VIS sistēmā" vai arī noņemt šo atzīmi.


Papildinājumi atskaitē "Kombinētas atskaites > Ārstu apgrozījuma atskaite"
Atskaites filtrs ir papildināts ar jaunu parametru "Datums atskaitē". Iespējams izvēlēties izveides datumu vai apmaksas datumu. Pēc noklusējuma filtrs atlasa visus ierakstus kopā.

Comments