Sākums‎ > ‎Kas jauns sistēmā?‎ > ‎

09-10.2017

3. Ārējās darbnespējas lapas forma ir papildināta ar jaunu lauku "Pirmā darbnespējas diena"
Pirms izrakstīt e-Darbnespējas lapu - turpinājumu, sistēmā ir jāievada īsa informācija par pirmreizēju slimības lapu, kuru pacientam izrakstīja ārsts no citās iestādes. Šī informācija tiek sūtīta uz e-Veselības sistēmu un uz tas pamata tiek izrakstīta arī e-Darbnespējas lapa - turpinājums. Svarīgi datumi ir darbnespējas periods un pirmā darbnespējas diena. Lai nejauktu datumus un informācija būtu pēc iespējas pilnīgākā forma tiek papildināta ar vienu jaunu lauku - "Pirmā darbnespējas diena". Tagad obligāti aizpildāmie lauki citā iestādē izrakstītai darbnespējas lapai ir: e-Veselības Nr. vai papīra lapas Nr., slimības periods (no kura līdz kuram), pirmā darbnespējas diena un Iestāde:


5. Izmaiņas eDarbnespēju lapu anulēšanā
Tagad sadaļā e-Veselība > eDarbnespējas lapas ir jāievēro secība sasaistīto darbnespējas lapu anulēšanā. Pirms anulēt kādu lapu ir jāanulē šīs lapas turpinājums. 
Piemēram, pacientam ir izrakstītas divas darbnespējas lapas. Pirmā lapa ir pirmreizējā A lapa, otrā lapa ir B lapa - turpinājums. Ārsts vēlas anulēt pirmreizējo A lapu. Atverot šo lapu un spiežot pogu "Anulēt", sistēma brīdina, ka lapai ir turpinājums un neļauj anulēt to.
Pirms anulēt A lapu ir jāanulē B lapa-turpinājums un tikai pēc tam var anulēt pirmreizējo lapu. Šīs darbības palīdz saglabāt sasaisti starp e-Darbnespējas lapām.

Comments