1. Iestatījumu konfigurācija

Lai veiksmīgi lietotu obligāto veselības pārbaužu moduli, jāpārliecinās, vai iestatījumi sadaļā Veselības Pārbaudes > Iestatījumi atbilst paredzamajam darba procesam. Ja nepieciešams, tos pielāgo iestādes specifikai.
Izvēloties "Vispārējie iestatījumi", var atļaut nosūtīt maksas manipulācijas uz norēķinu moduli, ja ieķeksē izvēles rūtiņu. 
Labajā pusē izkrītošajā sarakstā var izvēlēties OVP lapas struktūras noklusēto veidu: "Pēc veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem" vai pēc šabloniem. Šablonā var iekļaut vairākus kaitīgos darba vides faktorus.
Apakšsadaļā "Manipulācijas" pievienojam manipulācijas. Pievienojot manipulācijas, jānorāda sekojošā informācija: vai izmeklējumam tik dots ārsta slēdziens, manipulācijas kods, nosaukums, cena, ārstu specialitātes, informāciju par telpu, kur veic izmeklējumu. Katrai manipulācijai var pievienot laukus, kurus būs iespēja aizpildīt ārstu slēdzienā. Pastāv iespēja izvēlēties lauka tipu: teksts, atzīme, teksta lauks. Drukājot apskati, lauki rādīsies saskaņā ar ievadītu konfigurāciju.

Sadaļā "Veselībai kaitīgie darba vides faktori" ir iespēja pievienot, dzēst vai labot veselībai kaitīgus darba vides faktorus.

Sadaļā "Apskates lapas sagataves" ir iespēja pievienot jaunu vai labot jau ievadītās sagataves. Kad tiks veidota jauna apskate, tad tajā tiks iekļauta informācija, ko esat izveidojuši šajā sagatavē, piemēram, izmeklējumi un kādu aptauju cilvēkam nepieciešams aizpildīt. Jāievada sekojoša informācija: apskates kods, nosaukums, aptaujas tips. Gadījumā ja aptauja nav nepieciešama, lauku "Aptaujas tips" var atstāt tukšu. Jāizvēlas manipulācijas. Lai apskatē informācija par manipulācijām atspoguļotos pārskatāmāk, var veidot vairākas grupas (piem. laboratoriskie izmeklējumi, funkcionālās proves, speciālista apskate uc.). Konfigurējot apskates izdruku konkrētās iestādēs vajadzībām ir iespējams norādīt "Papildlauki atzinumu formai".  Pastāv iespēja izvēlēties lauka tipu: teksts, atzīme, teksta lauks.

Sistēmas sadaļā "Aptaujas sagataves" ir pievienotas 3 aptaujas formas (health - veselības stāvokļa aptauja, driver - autovadītāja aptauja, gun - ieroču nesāšanas aptauja), katrai formai ir iespējams pievienot apliecinājuma tekstu un mainīt aptaujas nosaukumu.

Lietotāju tiesības sadaļā ir iespējams lietotāju lomām pievienot grupu ierobežojumus. Pēc konfigurācijas nepieciešams saglābāt iestāstījumus.

Izdrukas iestatījumi
Jāieraksta medicīnas iestādes rekvizīti kā arī ir iespēja pievienot logo.

Comments