Sākums‎ > ‎

Sadaļa "Pacients": Pacienta valsts veselības apdrošināšanas statuss

Valsts veselības apdrošināšanas statuss Pacienta kartē (sadaļā NVD informācija)

Apskatīt pacienta valsts veselības apdrošināšanas statusu var sadaļā "Pacients" > Pacienta kartē > NVD informācija, laukā "VAFL statuss":

Lai noskaidrotu pacienta apdrošināšanas statusu valsts veselības apdrošināšanas ietvaros un to, kāda apjoma pakalpojumu "grozu" pacients ir tiesīgs saņemt no valsts budžeta līdzekļiem, nospiediet pretī laukam "VAFL statuss" pogu .  Jaunajā logā ir jāpieprasa informācija no e-Veselības sistēmas, spiežot pogu "Pārbaudīt":
No e-veselības sistēmas tiek saņemta atbilde:
Pretī saņemtai atbildei no e-Veselības sistēmas SmartMedical sistēma norāda arī atbildes saņemšanas datumu:

Iespējamas atbildes par iedzīvotāja statusu, kuras var atspoguļot sistēma:
0 - nav tiesību saņemt valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus;
1 - ir tiesības saņemt medicīnas pakalpojumu pamata "grozu" (sk. zemāk);
2 - ir tiesības saņemt medicīnas pakalpojumu pilno "grozu" (sk. zemāk);
3 - persona nav VAFL subjekts;
4 - pēc norādītājiem meklēšanas parametriem neviena persona nav atrasta;
5 - tiesības saņemt valsts apmaksātu dzemdībpalīdzību. 


Medicīnas pakalpojumu pamata "grozā" ietilpst:
 • neatliekamā medicīniskā palīdzība – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, slimnīcu uzņemšanas nodaļas, steidzamās medicīniskās palīdzības punkti, stacionāri. Neatliekamā medicīniskā palīdzība slimnīcā tiek sniegta līdz dzīvības briesmu novēršanai;
 • ģimenes ārsta sniegtā aprūpe (profilaktiskās apskates, vakcinācija, mājas vizītes atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai) un ģimenes ārsta praksē veiktās manipulācijas;
 • diagnostiskie izmeklējumi, kas veikti ar ģimenes ārsta nosūtījumu – ģimenes ārstam ir tiesības nosūtīt pacientu uz valsts apmaksātiem diagnostiskajiem izmeklējumiem un laboratoriskajām analīzēm, kuru rezultātu izvērtēšana ir ģimenes ārsta kompetencē;
 • valsts organizētais vēža skrīnings (profilaktiskās pārbaudes);
 • grūtnieču aprūpe un dzemdību palīdzība;
 • ārstniecība, tai skaitā kompensējamās zāles personām ar psihisku slimību, atkarībām, cukura diabētu, infekciju slimībām, piemēram, HIV, AIDS, tuberkulozi;
 • hroniskās hemodialīzes, hemofiltrācijas un perioneālās dialīzes procedūras (procedūras pacientiem ar nieru mazspēju);
 • onkoloģija – tai skaitā "zaļais koridors", ārstēšana, medikamentu kompensācija, medicīniskā rehabilitācija;
 • programma sirds un asinsvadu slimību agrīnai atklāšanai.

Medicīnas pakalpojumu pilnajā "grozā" (papildus pamata "grozam") ietilpst:
 • primārā aprūpe – tai skaitā zobārstniecība bērniem līdz 18 gadu vecuma un atsevišķām iedzīvotāju grupām atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam;
 • ārstu speciālistu konsultācijas un vecmāšu palīdzība – tai skaitā sporta ārsta sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšana bērniem;
 • laboratoriskie un diagnostiskas izmeklējumi ar speciālista nosūtījumu;
 • medicīniskā apaugļošana;
 • ārstniecība dienas stacionārā;
 • ārstniecība stacionārā – tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumi traumatoloģijā un ortopēdijā (traumu seku, kaulu un locītavu slimību ārstēšana, ja par pakalpojuma nepieciešamību ir lēmis traumatologs-otropēdu konsīlijs, endoprotezēšanas operācijas u.c.), orgānu un audu transplantācija noteiktā apmērā;
 • medicīniskā rehabilitācija;
 • veselības aprūpe mājās;
 • kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces;
 • psihoterateipiskā un psiholoģiskā palīdzība – tai skaitā metadona terapijas kabinetos sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi noteiktos gadījumos;
 • izdevumu atlīdzība par citās Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs un Šveicē saņemtu plānveida ārstniecību (atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai).


Kurās SmartMedical sistēmas sadaļās var redzēt/pieprasīt no e-Veselības sistēmas 
informāciju par pacienta valsts veselības apdrošināšanas statusu?
(pieprasot informāciju vienreiz no e-Veselības sistēmas, tā parādās zemāk norādītajās vietās)

Pacienta kartē sadaļā "Pacients" > NVD informācija:

Veidojot APANS talonu:

Veidojot ZPANS talonu:

Veicot pacienta pierakstu pie ārsta:

Izvēloties pacientu, jebkuras sadaļas augšdaļā (lauks dzeltenajā krāsā):

Izrakstot pacientam veidlapu (loga augšdaļā - dzeltenajā krāsā):

Comments