Sākums‎ > ‎

Sadaļa "Pacients"

SmartMedical pacientu saraksts
Sadaļu
"Pacients" atver no izvēlnes SmartMedical. Šeit var sistematizēti pārvaldīt informāciju par pacientiem - papildināt vai koriģēt pacienta informāciju pacienta kartē, veidot nosūtījumus. Elektroniskā pacienta karte ietver: personas pamatdatus, kontaktinformāciju, informāciju par apdrošināšanas polisi, datus no NVD informācijas sistēmas. 
Sadaļa veidota tā, lai ārstam pacienta vizītes laikā būtu ērti piekļūt pacienta ārstēšanās vēsturei, SmartMedical sistēmā izveidotajām veidlapām un norēķiniem: 

Sistēmā pastāv iespēja datu apmaiņai ar NVD, e-Veselības, E.Gulbja Laboratorijas un Centrālās laboratorijas sistēmām, kā arī ar portālu Piearsta.lv:
          
http://www.eveseliba.gov.lv 
http://www.egl.lv 
http://www.laboratorija.lv
 
http://www.vmnvd.gov.lv 
http://www.piearsta.lv
Sasaiste ar NVD sistēmu nodrošina pacientu datu pieprasīšanu no un NVD talonu nosūtīšanu uz NVD VIS sistēmu.

Sasaiste ar e-Veselības sistēmu - nodrošina ārstiem šādus pakalpojumus:
  1. pacientu datu pieprasīšanu no e-Veselības sistēmas,
  2. pacienta reģistrēto e-Darbnespējas lapu sarakstu no e-Veselības sistēmas,
  3. e-Darbnespējas lapu izrakstīšanu, papildināšanu, slēgšanu un anulēšanu,
  4. e-Darbnespējas lapas statusa sinhronizēšanu ar e-Veselības sistēmā esošo (atvērts, slēgts, anulēts),
  5. pacienta reģistrēto e-Recepšu sarakstu no e-Veselības sistēmas,
  6. e-Recepšu izrakstīšanu un anulēšanu.
Sasaiste ar E.Gulbja Laboratorijas sistēmu nodrošina ārstiem datu apmaiņai iespēju sūtīt Nosūtījumus tiešsaistē un saņemt pacienta analīžu rezultātus tieši SmartMedical sistēmā.
Sasaiste ar Centrālās Laboratorijas sistēmu un NMS laboratoriju nodrošina ārstiem iespēju saņemt pacienta analīžu rezultātus tieši SmartMedical sistēmā.

Sasaiste ar Piearsta.lv portālu nodrošina iespēju saņemt pacienta kontaktus no viņa/s profila Piearsta.lv portālā uzreiz SmartMedical programmā.
Veicot e-Pierakstu, portāla pacients sniedz šādu informāciju par sevi: vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis un e-pasts.

Lai izmantotu datu apmaiņas iespējas ar NVD, e-Veselības, E.Gulbja laboratorijas sistēmu utml., jābūt noslēgtam līgumam ar atbilstošo iestādi.