Sākums‎ > ‎Sadaļa "Pacients"‎ > ‎

* Personas koda lauks ārzemniekiem un jaundzimušajiem

Jaundzimušajiem personas koda vietā tiek rakstīts statuss „nav piešķirts”. Šo statusu var redzēt visu medicīnisko formu augšdaļā/apakšdaļā. 
Pacienta datu sadaļa (formu galvenēs - piemēram, izraksta (027/u), ārsta apskates u.c.) tiek attēlota uz zaļa fona. 
Piezīme: Pie atšķirīga veida iestatīšanas Personas koda laukā var tikt attēlots arī SM pacienta identifikators (skaitliska vērtība).

Rediģējot šī tipa pacienta datus, lauks "Personas kods" nav pieejams informācijas ievadīšanai.
Pacienta medicīnisko formu izdrukās tiek drukāts dzimšanas datums.

Pacientiem ārzemniekiem ir izveidota iespēja ievadīt ārzemnieka personas kodu atsevišķā laukā "Ārzemnieka personas kods". To izmanto apdrošināšanas norēķinu noformēšanai.
Izvēloties pacienta tipu "Ārzemnieks", formā "Personas koda izmaiņas" lietotājam tiek iespējots lauks "Ārzemnieka pers. kods" un atspējots lauks "Personas kods". Lietotājs ievada ārzemnieka personas kodu, ievada izmaiņu pamatojumu un saglabā  informāciju, klikšķinot pogu "Labot datus".
Ievadītie dati (personas koda informācija) pieejama, noformējot apmaksu SmartMedical norēķinu sadaļā, izvēloties samaksas veidu - apdrošināšanas polise.
Comments