Sākums‎ > ‎Sadaļa "Pacients"‎ > ‎

Ambulatorā karte

Iestādes iestatījumi saistībā ar ambulatoro karšu numerācija

Pacienta ambulatoro karšu numerācijā svarīgi ņemt vērā iestatījumus, kas norādīti konkrētās ārstniecības iestādes SmartMedical sistēmas config failā. 
 • Iestādei var būt iestatīts daudzfiliāļu režīms. 
 • Var būt iestatīts vairāku ambulatoro karšu režīms. Ja ir iestatīts vairāku ambulatoro karšu režīms, vienam pacientam paralēli var pastāvēt vairākas ambulatorās kartes.
Šos iestatījumus SM atbalsta dienests veic atbilstoši ārstniecības iestādes pārdomātam lēmumam, kā nodrošināt labāku pacientu pārvaldību. Saskaņā ar iestatījumiem karšu numerācija vienas iestādes ietvaros var būt kopīga vai atsevišķa.

Ambulatorās kartes un numura šablona iestatīšana
 • Pacienta karšu numuru piešķiršana notiek pēc sistēmā iestatītā šablona.
 • Kartei automātiski tiek piešķirts nākamais kārtas numurs, atbilstoši Sistēmas konfigurācijas izvēles Pacienta konfigurācija iestatītajam Ambulatorās kartes numura šablonam, kas var saturēt dažādus pacienta datus no SM sistēmas:

Pacienta ambulatorās kartes numura piešķiršanā lietotājam jāzina sekojošie noteikumi:
 • Ambulatorās kartes numurs var saturēt atstarpes simbolu.
 • Atstarpes simbols nedrīkst atrasties numura sākumā un beigās.
 • Atļauts izmantot ciparus, latīņu burtus un šādus speciālos simbolus #  _   .  :  -  |  / .
Tādējādi augstāk minēto: burtus, ciparus, simbolus iespējams iestatīt arī ambulatorās kartes šablonā:
Pēc vēlamā šablona izveides klikšķina pogu "Saglabāt", lai to saglabātu.
 • Ja lietotājs mēģina ievadīt citus simbolus ambulatorās kartes numura šablonā vai pašā ambulatorās kartes numura laukā, tiek attēloti atbilstoši kļūdas paziņojumi (sekojošā piemērā šablonā iekļauts plusiņa simbols, kas nav atļauts):

Vienkāršots ambulatorās kartes režīms

Ambulatoro karšu konfigurācijā ir iestatījums - Vienkāršots ambulatorās kartes režīms, kas pēc noklusējuma – izslēgts. Šis režīms nenodrošina ambulatoro karšu numuru unikalitātes validāciju.

Ambulatorās kartes izveidošana

Lai izveidotu ambulatoro karti (pie izvēlēta pacienta), klikšķina plusiņa ikonu iepretim Pacienta sadaļas kreisās izvēlnes izvēlei "Ambulatorā karte":

Atveras ambulatorās kartes veidošanas forma, kurā lietotājs klikšķina plusiņa ikonu iepretim laukam "Kartes numurs":
Ja lietotājs virza (fokusē) peles kursoru uz plusiņa ikonas, tiek attēlota konteksta informācija par sistēmas piedāvāto (nākamo) unikālo kartes numuru. 
Ja lietotājs noklikšķina uz plusiņa ikonas, numurs, kura informācija tika lietotājam attēlota, tiek ierakstīts ambulatorās kartes numura laukā. Klikšķinot pogu "Saglabāt datus", tiek izveidota ambulatorā karte ar minēto numuru. 
 • Ambulatoro karšu numuru unikalitāte, karti saglabājot, tiek pārbaudīta. Tāpēc ieteicams numurus manuāli nepiešķirt. Ja tomēr lietotājs manuāli ievada jau eksistējošu ambulatorās kartes numuru un mēģina to saglabāt, lietotājam tiek attēlots kļūdas paziņojums:
Karšu numuru manuālu labošanu ieteicam izmantot, labojot agrāk izveidotu karšu numurus, kuri neatbilst aktuālajiem nosacījumiem par ambulatoro karšu numerāciju.

Pacienta ambulatorās kartes kustību var pievienot, piemēram, klikšķinot plusiņu iepretim Pacienta sadaļas kreisās izvēlnes izvēlei "Amb. kartiņas kustība".
Pacienta ambulatorās kartes kustību pārvaldībā pievienots paziņojums lietotājam, ka ambulatorās kartes kustība nav iespējama, ja pati karte nav izveidota.

Ambulatorās kartes numura lauks Pacienta kartē.

Pacienta kartē iespējams manuāli ievadīt un saglabāt ambulatorās kartes numuru, bet pati karte netiek izveidota, par ko liecina sarkanas krāsas paziņojums līdzās ambulatorās kartes numura laukam "Ambulatorā karte nav izveidota!":

Mēģinot šādam pacientam pievienot ambulatoro karti vai ambulatorās kartes kustību, tiek attēlots paziņojums ar aicinājumu izveidot pacientam ambulatoro karti ar iepriekš saglabāto ambulatorās kartes numuru:

Lietotājam klikšķinot "", pacientam tiek izveidota ambulatorā karte ar iepriekš saglabāto numuru.

Ambulatorās kartes informācijas attēlošana un kartes izveidošana no Pierakstu sadaļas.
Ambulatoro karti var izveidot arī no Pierakstu sadaļas. 
Kad pieraksts izveidots un izvēlēts, dzeltenajā panelī saskarnes apakšējās daļas labajā pusē tiek attēloti pacienta dati:
Redzams, ka šai pacientei ambulatorās kartes pašlaik nav. Ja lietotājs vēlas to izveidot, klikšķina ikonu ar simbolisku pacienta attēlu.
Atveras "Pacienta karte".
Sekcijas "Papildus informācija" laukā "Amb. kartes numurs" iespējams ierakstīt un saglabāt ambulatorās kartes numuru. 
Bet klikšķinot plusiņa ikonu, pāriet uz augstāk aprakstīto ambulatorās kartes veidošanas formu.

Ambulatorās kartes izdrukas iestatīšana

Lietotājs var iestatīt kartes izdrukas izskatu (atzīmēt ar izvēles rūtiņām kartē izdrukājamo informāciju) sadaļā 
Sistēmas kodols / Izdrukas konfigurācija / Ambulatorās kartes konfigurācija. Piemēram:
  • ģimenes ārsts (datu avots - pacienta karte),
  • pacienta kontaktpersona (datu avots - pacienta karte),
  • ambulatorās kartes izveides datums,
  • pacienta reģistrēšanas  (U) datums.

Darbību ar ambulatoro karti arhīvs

Ambulatorās kartes lapiņā “Darbību arhīvs” pieejama darbību ar ambulatoro karti izmaiņu atsekošana (atbilstoši filtrā izvēlētajiem datumiem). Tādējādi, ja kāda iemesla dēļ kartes numurs tika mainīts, var uzzināt informāciju par lietotāju un izmaiņu laiku:

Piezīme par programmatūras darbību

Ja iestādes ambulatorās kartes numura aktuālajā šablonā ir iekļauts tāds informācijas lauks, kurā konkrētam pacientam dati nav ievadīti, iespējama sekojoša situācija. 
Veidojot jaunu ambulatoro karti šādam pacientam, SM ambulatorās kartes formā ambulatorās kartes numurā lauka, kurā iztrūkst dati, vietā tiek attēlots iekavas simbols "<".
Šādā gadījumā ambulatoro karti ar šādu numuru saglabāt nevarēs, jo minētais simbols numura laukā nav atļauts. 
Lietotājam jāievada atbilstošā datu lauka (kura vietā pašlaik attēlota iekava) informācija pacienta kartē un jāsaglabā. Tad ambulatorajā kartē numurs tiks izveidots korekti - atbilstoši iestādes ambulatorās kartes šablonam, un karti ar šādu numuru varēs saglabāt.

Šāds mehānisms sistēmas darbībā izveidots, lai nodrošinātu ambulatoro karšu numuru konsistenci.
Comments