Ambulatorā karte

Pacienta ambulatora karteAmbulatoro karšu saraksts atrodas sadaļā "SmartMedical > Pacients > Medicīniskas formas > Ambulatorā karte":

Sistēmā ir iespējams noteikt ambulatorās kartes aizpildīšanas kārtību un numerācijas veidošanu. Spiežot pogu  pretī sadaļas nosaukumam atvērsies papildus iestatījumu logs, kurā Jūs varat noteikt automātiski aizpildīt medicīnas iestādes datus un adresi, kā arī noteikt kartes numura veidošanas šablonu:
Pēc aizpildīšanas, saglabājiet iestatījumus.

Lai izveidotu jaunu ambulatoro karti sānu izvēlnē ir jānospiež poga "+"

Ja Jums nav izvēlēts pacients, tad sākuma sistēma piedāvā izvēlēties pacientu:
Pēc pacienta izvēles, atvērsies ambulatorās kartes aizpildīšanas forma:

Ambulatorajā kartē medicīnas iestādes dati tika ieviesti automātiski saskaņā ar iepriekš norādītiem iestatījumiem. Pārējie lauki ir jāaizpilda manuāli. 

Numurs pēc kārtības ambulatorajai kartei tiek piešķirts tikai pēc pogas "Saglabāt datus" nospiešanas. 

Comments