Ārsta apskate

Ārsta apskates veidlapa
Informācija par pacientam izrakstītajām darbnespējas lapām un receptēm
Ārsta apskates forma un izdruka satur informāciju par pacientam izrakstītām gan slimības lapām (vecā forma), gan e-Darbnespējas lapām (jaunā forma), gan receptēm (vecā forma) un e-Receptēm (jaunā forma). Sarakstā parādās pēdējo 90 dienu laikā atvērtas un slēgtas darbnespējas lapas, kā arī parastās un īpašās receptes izrakstītas iestādes vai doktorāta ietvaros.
Formas apakšdaļā ir bloks ar aktuālo informāciju:
Spiežot uz bloka apakšsadaļām var apskatīt arī sarakstus:
Lai ārsta apskates izdrukā parādītos arī ārsta izrakstītas darbnespējas lapas un receptes, loga augšdaļā nospiediet izdrukas iestatījumu pogu 
:
Atvērsies iestatījumu logs, kur ir jāieliek ķeksītis pretī "Drukāt tikai tos dokumentus, kurus ir izveidojis ārsts". Ārsta apskates izdrukā tiks drukātas tikai tas receptes un darbnespējas lapas, kurus izrakstījis esošais lietotājs.


Izveidot konsultācijas slēdzienu no ārsta apskates formas
Ārsta apskates formā parādās jauna poga "Veidot slēdzienu"Nospiežot pogu veidojas Konsultācijas slēdziens, kas ir sasaistīts ar pacienta apskates formu. Konsultācijas slēdziena formā automātiski aizpildīsies šādi lauki:
- Konsultanta slēdziens – Diagnoze: diagnozes kods un atšifrējums no ārsta apskates
- Ieteikumi – Izmeklējumi: Izmeklējumi no ārsta apskates +  Nozīmējumi + Nozīmējumi no ārsta apskates.

Pēc slēdziena izveides esošajā ārsta apskatē parādās poga “Atvērt konsultanta slēdzienu”, ko var izmantot  slēdziena labošanai un slēdziena drukāšanai.
Izveidoto slēdzienu var anulēt no Konsultācijas labošanas formas. Anulēts slēdziens atsaistās no ārsta apskates.

Ātrās pogas ārsta apskates formā
Iepriekš sakonfigurētās ātrās pogas pariešanai uz citam veidlapām (
) no ārsta apskates formas ir pieejamas loga augšdaļā. Nospiediet grāmatzīmi loga augšdaļas kreisajā pusē un atvērsies bloks ar ātram pogām:
Tagad uzreiz var atvērt jebkuru citu formu no ārsta apskatēm. Piemēram, spiežot pogu "Receptes", atvērsies e-Recepšu forma un var uzreiz pacientam izrakstīt recepti:

Ārsta apskates aizpildīšana ar šablonu palīdzību

Ārsta apskates formu kā arī citās medicīniskas formās ir iespējams aizpildīt ar šablonu palīdzību. 
Informācija par šablonu izveidi un pielietošanu ir pieejama "‎Sadaļa "Pacients""‎ > "‎Medicīniskās veidlapas sadaļā "Pacients""‎ > "Šabloni medicīniskas formās"‎ (saite: http://help.bb-tech.eu/home/pacients/mediciniskas-veidlapas/sabloni-mediciniskas-formas)

Ārsta apskates sarakstā piezīme par pievienoto failu
Sarakstā pretī tām apskatēm, kurām ir pievienoti faili ir bilde ar dokumentu:
Comments