e-Receptes sasaistē ar VVIS "eVeselība"

Lai uzsāktu darbu ar e-Receptēm, atveram sadaļu "SmartMedical > Pacients".

Sadaļas sānu izvēlnē, zem apakšsadaļas "e-Veselība" var redzēt 3 apakšsadaļas:
- Receptes
- Parastās receptes
- Īpašās receptes

Šīs apakšsadaļas ir sasaistītas savā starpā un nodrošina pilnu funkcionalitāti darbam ar e-Receptēm un datu apmaiņu ar e-Veselības sistēmu. 

Apakšsadaļa "Receptes" satur informāciju par visām izrakstītām receptēm: gan parastām, gan īpašām. 
Apakšsadaļā "Parastās receptes" ir parasto recepšu saraksts un apakšsadaļā "Īpašās receptes" ir īpašo recepšu saraksts.

Izrakstīt jaunu recepti pacientam iespējams dažādi:
1. no jebkuras sadaļas "Receptes", "Parastās receptes" vai "Īpašās receptes", spiežot pogu
2. no sadaļas "e-Veselība" sānu izvēlnē, spiežot pogupretī jebkurai recepšu sadaļai 

SVARĪGI! Par recepšu izdruku un veidlapām:
Ja ārsts, izrakstot eRecepti, norāda formā arī veidlapas sēriju un numuru attiecīgajā laukā, 
tad šādu recepti OBLIGĀTI ir jāizdrukā uz veidlapas ar attiecīgu sēriju, numuru un jāizsniedz pacientam. 

Izskatīsim katru sadaļu detalizēti.
Comments