Fizioterapijas apskate

Fizioterapijas apskates forma


Fizioterapijas apskates izdruka
Fizioterapijas apskates izdruka satur pacienta informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta), anamnēze, novērtējums, gaita, stāja, kustību apjoms, terapija, rezultāti un fizioterapijas mērķi.
Comments