*JAUNS! Ginekologa apskates forma

Jauna ginekologa apskates forma atrodas sistēmas sadaļā "Pacients > Medicīniskas formas > Ginekologa apskate":
Spiežot uz nosaukumu kreisajā izvēlnē, atveras sadaļa ar visām izrakstītām ginekologa apskates formām:
Vertikālajā izvēlnē ir 4 pogas:
- veidot jaunu veidlapu


- atjaunot sarakstu ar veidlapām


- eksportēt sarakstu uz Excel failu


- drukāt sarakstu


Loga augšdaļā ir meklētājs, ar kura palīdzību var sameklēt apskates izrakstītas konkrētajā laika periodā:
Meklēšanas rezultātā sistēma veido veidlapu sarakstu tabula veidā ar īsu informāciju no katras izrakstītas veidlapas, norādot izrakstīšanas datumu, ārsta - izrakstītāja vārdu, uzvārdu, sūdzības, slimības anamnēzi, apskates īsu aprakstu, slēdzienu un rekomendācijas:
Katru no formām var dzēst, spiežot pretī pogu , vai arī kopēt, spiežot pogu .

Kā izrakstīt ginekologa apskati pacientei?
Lai izrakstītu jaunu veidlapu, var nospiest pogu  pretī nosaukumam "Ginekologa apskate" medicīnisko formu izvēlnē kreisajā pusē, vai arī spiežot pogu  sadaļas "Ginekologa apskate" vertikālajā izvēlnē. Pirms izveidot veidlapu sistēma prasa norādīt pacientu, uz kura uzvārdu tiks izrakstīta forma:
Pēc pacienta izvēles atveras ginekologa apskates forma:
Sistēma automātiski aizpilda formas laukus "Apskates formas numurs", "Datums" un "Ārsta vārds, uzvārds". Nepieciešamības gadījumā datumu un ārstu var mainīt. Citu ārstu var izvēlēties no esošā ārstu kataloga, spiežot pogu . Ārstējoša persona aizpilda apskati pievienojot informāciju par sūdzībām, krūšu apskati, anamnēzi, izmeklējumiem, slēdzieni un rekomendācijām. Visu aizpildīto formu var saglabāt kā šablonu un izmantot nākamās pacientes apskates laikā. Spiežot pogu  (1) formas augšdaļā - tiks saglabāta visa aizpildīta forma kā šablons. 
Lai izmantotu saglabātu šablonu (visai formai), jaunajā formā būs jānospiež poga  (2). Atvērsies šablonu saraksts, no kura būs jāizvēlas nepieciešamais šablons. Šablonu sarakstā var rediģēt vai arī dzēst, spiežot attiecīgas pogas.
Kā arī ginekologa apskates formā katras ailes saturu var saglabāt kā šablonu, spiežot tam paredzētas pogas:
Kad visi formas lauki ir aizpildīti, formu var "Saglabāt" formu sarakstā vai arī "Saglabāt un izdrukāt" (bez iestādes vai ar iestādes rekvizītiem).Comments