Oftalmologa apskate

Medicīniskā forma "Oftalmologa apskate" atrodas sadaļā "SmartMedical > Pacients > Medicīniskās formas":
Klikšķinot kreisajā izvēlnē uz nosaukuma, tiek attēlots saraksts ar oftalmologu veiktajām apskatēm:

Vertikālajā izvēlnē ir 4 pogas:
- veidot jaunu apskati,


 atjaunot sarakstu,


- eksportēt sarakstu uz Excel failu


- drukāt sarakstu


Formas augšdaļā uz dzeltena fona ir filtra sadaļa - var sameklēt apskates, kas veiktas uzdotajā laika periodā:
Meklēšanas rezultātā sarakstā tiek attēlota īsu informācija par apskatēm - datums, oftalmologs, sūdzības, īss apraksts, izmeklējumi, diagnozes un rekomendācijas:
Apskati var dzēst, klikšķinot  ikonu, vai dublēt, klikšķinot  ikonu.

Kā aizpildīt apskates datus?
Klikšķina ikonu "" pretī nosaukumam "Oftalmologa apskate" medicīnisko formu izvēlnē kreisajā panelī, vai klikšķina  ikonu vertikālajā ikonu joslā ja saraksts "Oftalmologa apskates formas" jau atvērts. Vispirms sameklē pacientu, kam veidot apskati. Klikšķina uz pacienta ieraksta.
Tiek attēlota oftalmologa apskates forma:
Lauki: "Apskates formas numurs", "Datums" un "Ārsta vārds, uzvārds" tiek aizpildīti automātiski. Datumu un ārstniecības personu var mainīt. Citu ārsta meklēšanai, klikšķina lupas ikonu  un izvēlas no klasifikatoraPārējo apskates informāciju aizpilda manuāli. Ir iespēja veidot katra lauka šablonus un/vai izvēlēties no šablonu saraksta, ja konkrētajam laukam tāds jau ir izveidots.
poga atver sarakstu ar iepriekš izveidotajiem šabloniem;
- poga ļauj saglabāt teksta laukos ievadīto informāciju kā šablonu izmantošanai turpmākajās oftalmologa apskatēs (sistēma piedāvās ierakstīt šablona nosaukumu).

Kad apskates forma ir aizpildīta, to arī var saglabāt kā šablonu, klikšķinot   (1) ikonu formas augšdaļā - visa aizpildītā forma tiks saglabāta kā šablons. 
Lai izmantotu šo šablonu, veidojot jaunu apskati klikšķina ikonu 
 (2). Atveras šablonu saraksts, kurā izvēlas nepieciešamo šablonu. Šablonu var rediģēt, kā arī dzēst, klikšķinot atbilstošās ikonas labajā pusē.

Kad aizpildīti obligātie lauki un cita apskates informācija, apskati saglabā, klikšķinot pogu "Saglabāt"  vai arī "Saglabāt un izdrukāt" (bez vai ar iestādes rekvizītiem - atbilstoši izvēles rūtiņas statusam):
Comments