Pacienta vēsture

Sadaļas "Pacienta vēsture" meklētājs

Pirms sākt darbu ar sadaļu "Pacienta vēsture" norādām meklētāja iestatījumus sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Pacientu konfigurācija > Vispārīgie iestatījumi", lauks „Pacienta vēsture": Rādīt informāciju par periodu”. Pēc noklusējuma ir periods 24 mēneši, bet ir iespējas norādīt citu mēnešu skaitu, par kuru tiks rādīti visi pacientam izrakstītie medicīniskie dokumenti.
Meklēšanas pamatparametri: pacients, izrakstīšanas laika periods, dokumenta veids, satura izvilkums, kā arī iespēja apskatīt arī dzēstus dokumentus. Sadaļas meklētājā var izvēlēties dokumentu veidus: Recepte, Ārsta apskate, Nosūtījums, Konsultācijas forma, Laboratorijas nosūtījums, RIS (DataMed) nosūtījums, Izraksts (027/u) vai pēc noklusējuma visi dokumenti kopā.

Lai sameklētu pacientam izrakstītus dokumentus, sadaļā "Pacientu saraksts" izvēlēsim pacientu un tad varam pariet sadaļā "Pacienta vēsture". Norādām meklēšanas parametrus un spiežam pogu "Filtrēt datus".
Comments