Sākums‎ > ‎Sadaļa "Pacients"‎ > ‎

* Pacienta karte

PacientsPacienta informāciju SmartMedical sistēmā var redzēt pacienta kartē. Pirmajā lapiņā tiek attēlota pamatinformācija.
No "Kontaktinformācijas
sekcijas var nosūtīt īsziņu (SMS) pacientam, ja lauks "Tālrunis" ir aizpildīts. 
Klikšķinot ikonu "Nosūtīt SMS" , atveras SMS teksta sagatavošanas forma.
Klikšķinot ikonu "Pārbaudīt e-pasta adresi"  , atveras SMS teksta sagatavošanas forma.
Sistēma pārbauda, vai pacienta e-pasta adrese ir norādīta korekti:
  
     


Lai mainītu pacienta datus, klikšķina pogu "Mainīt datus". Atveras forma ar pacienta datiem, kurus var labot un saglabāt veiktās izmaiņas, klikšķinot pogu "Labot datus".
Lapiņā "NVD informācija" attēlota informācija par pacientu no NVD VIS sistēmas. Lai to atjaunotu to, klikšķina pogu "Atjaunot datus" un, kad dati saņemti, saglabā tos, klikšķinot pogu "Saglabāt pacienta datus".
Apakšsadaļā "Pacienta tipi" ir īpašās atzīmes par iestādes pacienta tipu un viņa valsts piederību.
Apakšsadaļā "Klienta kartes" var pievienot informāciju par klientam  izsniegto karti.
Lapiņā "Likumiskie pārstāvji" tiem pacientiem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu vai, kuri atzīti par rīcībnespējīgām personām,  var pievienot informāciju par viņu likumiskajiem pārstāvjiem, izvēloties no izkrītošā saraksta pilnvarojuma tipu.
Darbības ar pacienta karti tiek fiksētas izmaiņu žurnālā un pieejamas pārlūkošanai, klikšķinot pogu "Rādīt auditācijas pierakstus".

Comments