Sākums‎ > ‎Sadaļa "Pacients"‎ > ‎

Papildfunkcionalitāte darbam ar E. Gulbja Laboratorijas un Centrālās laboratorijas sistēmām

SmartMedical sadarbībā ar 2 lielākiem Latvijas laboratoriju tīkliem, SIA “E.Gulbja Laboratorija” un SIA “Centrālā laboratorija”, izstrādāja sistēmas papildus funkcionalitāti speciāli ārstiem:
  • pacientu analīžu rezultātu saņemšana tiešsaistē ar E.Gulbja Laboratoriju un Centrālo Laboratoriju;
  • elektroniskie nosūtījumi tiešsaistē ar E.Gulbja Laboratoriju.
Pacientu analīžu rezultātu saņemšana SmartMedical sistēmā nodrošina ārstus ar iespējām:
– pārvaldīt pacientu analīžu rezultātus vienlaikus no divām laboratorijām (E.Gulbja un Centrālās laboratorijas) vienā vietnē – SmartMedical sistēmā;
– automātiski saņemt pacientu analīžu rezultātu sarakstu no abām laboratorijām ja esat ārsts – nosūtītājs;
– pieprasīt konkrēta pacienta analīžu rezultātus no laboratorijas pat ja neesat ārsts – nosūtītājs un dati ir nepieciešami pacienta ārstēšanai;
– piedāvāt Jūsu pacientam izvēlēties laboratoriju materiālu nodošanai.

Laboratorisko izmeklējumu nosūtījumu elektroniskas noformēšanas priekšrocības (šobrīd opcija strādā tiešsaistē tikai ar E.Gulbja Laboratoriju):
– nosūtījumi nokļūt tieši laboratorijas sistēmā jau pacienta pieņemšanas brīdī;
– ātrākai nosūtījumu noformēšanai ir iespēja saglabāt šablonus;
– izstrādātais izmeklējumu klasifikators vieglākai manipulāciju izvēlei ārstniecības iestādē, kā arī ātrākai un precīzai apstrādei laboratorijas sistēmā (izslēgtas kodu manuālas ievadīšanas kļūdas);
– iepriekšējais laboratorijas izmeklējumu aprēķins, ievērojot laboratorijas cenas, valsts apmaksāto pakalpojumu noteikumus, pacienta apdrošināšanas polises programmu;
– iespēja viegli iekļaut nozīmētus pacientam laboratoriskos izmeklējumus uzreiz pacienta rēķinā;
– viegli pārskatāms saraksts ar visiem izmeklējumu nosūtījumiem vienā logā, kurā redzams pasūtījuma izpildes statuss un gatava rezultātā gaidāmais datums.