Sākums‎ > ‎Sadaļa "Pacients"‎ > ‎

* Sadaļas "Pacients" struktūra

Sadaļas "Pacients" sānu izvēlne

Sadaļas "SmartMedical > Pacients" sānu izvēlne satur iespējas, kas apkopotas vairākās sekcijās pēc to pielietojuma: 
 1. izvēlnes augšdaļā attēlotas iespējas darbam ar pacientu sarakstu (meklēšana pacientu sarakstā, jauna pacienta pievienošana  un pacienta datu labošana), 
 2. sekcija "Abonementi" pacienta/u abonementu saraksta pārlūkošanai un nodarbību statusa aktualizēšanai,
 3. sekcija "Izmeklējumi" laboratorijas nosūtījumu veidošanai un rezultātu apkopošanai,
 4. sekcija "e-Veselība" ar iespējām izrakstīt e-Darbnespējas lapas un e-Receptes,
 5. sekcija "Pacienta dokumenti", kurā iespējams augšuplādēt failus, veidot piezīmes par to saturu, klasificēt  dokumentu, izmantojot sistēmā esošo klasifikatoru,
 6. sekcija "Medicīniskās formas", kurā iespējams aprakstīt dažāda veida medicīniskajās apskatēs fiksētos novērojumus, 
 7. papildiespējas: 
  • apvienot pacientus, ja kādu iemeslu dēļ pacients ticis pievienots Smart Medical sistēmai vairākkārt (iespējams, ar atšķirīgiem, nepilnīgiem vai neprecīziem personas datiem);
  • pacientu pamatdatu imports no Excel (xls) formāta faila.
 8. saites uz pārējām "SmartMedical" galvenajām sadaļām.
Ja lietotājs neizmanto visas sānu izvēlnē attēlotās iespējas, klikšķinot zobratiņa ikonu (virsraksta joslā - pa labi no sadaļas virsraksta "Pacients"), atveras saraksts, kurā ieķeksējot izvēles rūtiņas un informāciju saglabājot, lietotājam nevajadzīgās iespējas vairs netiks attēlotas saskarnē:

1. "Pacientu saraksts" 
Meklēšanas laukā (labās puses paneļa augšā) ievada pacienta vārdu, uzvārdu vai personas kodu (vai to fragmentu), klikšķina meklēšanas ikonu
Iespējama meklēšana arī pēc pacienta identifikatora Smart Medical sistēmas datu bāzē. Tādēļ pie ievadītā atlases kritērija tiek atrasti pacienti, kam norādītais fragments ietilpst personas kodā vai pacienta identifikatorā:
Izvēloties pacientu no attēlotā saraksta,  zem atlases rezultātu saraksta tiek attēlots pacienta kartes priekšskatījums ar pacienta pamatinformāciju:
Detalizētas meklēšanas iespējas pieejamas, klikšķinot ikonu (pa labi no lupas ikonas)
Atveras forma ar iespēju norādīt atlases parametrus:
Jāņem vērā, ka ievadītais fragments personas datos tiks meklēts vārda vai uzvārda sākumā. Tāpēc, kā redzams ekrānkopijā, 
meklējot "ānis", 
neviens pacients Jānis netika atrasts.
Meklēšanas rezultātā izveidotā Pacientu saraksta 
 attēlojumu
 var konfigurēt, klikšķinot pogu
 Atveras forma, kurā var izvēlēties laukus, meklēšanas rezultātu attēlošanai:
Lai saglabātu izvēlēto lauku kombināciju pacientu saraksta attēlojumam, klikšķina pogu "Saglabāt izmaiņas".

Lietotāju ērtībai izveidota iespēja ātri piekļūt nesen izvēlēto pacientu ierakstiem:
Nesen izvēlēto pacientu dati tiek attēloti, klikšķinot peles labo pogu jebkurā Pacienta sadaļas saskarnes vietā. Tie sagrupēti pa vecuma grupām pieaugošā secībā: Jaundzimušie, Bērni, Pieaugušie, Pensionāri.

Ātras pogas tiek attēlotas, klikšķinot uz ļipiņas panelī "Pacienta informācija":
Visbiežāk tās izmanto izrakstāmo veidlapu noformēšanai. Noklikšķinot ātro pogu, atvērsies attiecīgās veidlapas forma izvēlētajam pacientam:
Pēc noklusētā tiek attēlotas 6 pogas, bet to skaitu un saturu iespējams iestatīt individuāli, pielāgojot katra lietotāja darba saturam.
2. "e-Veselība"
Šī sekcija satur funkcionalitāti datu apmaiņai ar e-Veselības sistēmu: nodrošina e-Darbnespējas lapu un e-Recepšu apriti, kā arī pacientu datu pieprasīšanu un izguvi no e-Veselības sistēmas.

Labās puses paneļa augšā uz dzeltena fona attēloti filtra lauki. Atbilstoši lietotāja izvēlētajam vienumam e-veselības sekcijā, filtra lauki ir atšķirīgi. 
Funkcionalitātes detalizēts apraksts: http://help.bb-tech.eu/home/integracija-ar-vvis-eveseliba

3. "Medicīniskās formas"
Sekcija satur medicīniskas formas, kas ārstiem palīdz sistematizēt paredzamo un jau paveikto darbu ar pacientu: 
ārsta apskate, ambulatorā karte, pacienta vēsture, izraksts, izziņa, nosūtījums: uz VDEĀK, uz RTG/DTG/USG/EKG izmeklējumiem, uz laboratoriju, rehabilitāciju, atzinumi, potēšanas žurnāls, konsultāciju forma, procedūru žurnāls, manipulāciju saraksts, duplekssonogrāfijas, fizioterapijas, dermatoloģiskā un viroterapijas apskate, ārstnieciskās vingrošanas karte utml.
Labās puses paneļa augšā uz dzeltena fona attēloti filtra laukiAtbilstoši lietotāja izvēlētajai medicīniskajai formai, filtra lauki var atšķirties. 
Dažās formās tiek attēlota ikonu josla paneļa kreisajā pusē. Piemēram, formā "Pacienta vēsture", tiek attēlota ikonu josla ar 4 ikonām, kas sniedz papildus iespējas. Klikšķinot uz atslēgas ikonas, var izvēlēties, kāda tipa dokumentus attēlot pacienta vēsturē.
Piemērā 
Veidlapu formu lietošanas pamācība: http://help.bb-tech.eu/home/pacients/mediciniskas-veidlapas

4.  "Papildus funkcijas"
Sekcija ietver 2 papildus funkcijas: 
1. Apvienot pacientus (ja viens un tas pats pacients ticis pievienots datu bāzei ar atšķirīgiem atribūtiem)
2. Iespēja papildināt pacientu sarakstu, importējot pacientu datus no excel (xls) tipa faila, kas sagatavots pēc šāda šablona (ir noteiktā secībā sakārtotas ailes ar minētajiem nosaukumiem un pacientu datiem). Personas koda laukam xls failā nepieciešams definēt teksta formātu, lai nepazaudētu nulli koda sākumā.

5. Iespēja pāriet uz citām sistēmas sadaļāmComments