Sākums‎ > ‎

Sadaļa "Pieraksti"

SmartMedical pierakstu funkcionalitātes


Sadaļā "SmartMedical > Pieraksti" autorizēts iestādes lietotājs var pierakstīt pacientu pie izvēlēta ārsta vai uz izvēlētu procedūru.